برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

علی رضا یاراحمدی خراسانی
علی رضا یاراحمدی خراسانیمشاور توسعه و امور راهبردی، عضو هیأت مدیرهyarahmadi59@gmail.com
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، مهندس برق قدرت، عضو سازمان نظام مهندسی، مدرس دانشگاه

محمد جواد یاراحمدی خراسانی
محمد جواد یاراحمدی خراسانیمشاور عالی، عضو هیأت مدیره، مدیر و سردبیر فناوری اطلاعاتj.yarahmadi@gmail.com
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک ، طراح و مجری پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات
تلفن همراه : 09153591517
مهــدی یاراحمــدی خراســانی
مهــدی یاراحمــدی خراســانیصاحب امتیاز و مدیر مسئولmahdiyarahmadi@gmail.com
محقق، نویسنده، روزنامه نگار،عضو انجمن مدیریت ایران، مدرس دانشگاه


دکتر علیرضا حدادیان
دکتر علیرضا حدادیانمشاور مطالعات بازاریابیa.hadadian@gmail.com
محقق و نویسنده، طراح و مجری پروژه های بازاریابی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

سید صابر امامی
سید صابر امامیمشاور مطالعات مدیریت و امور رسانهsaberemami@gmail.com
کارشناس ارشد مدیریت دولتی(منابع انسانی)، محقق و نویسنده، تهیه کننده تلویزیون و سینما

احمد نیرومند
احمد نیرومندمدیر مالی و بازرگانی ، عضو هیأت مدیرهahmadniroomand@gmail.com
کارشناس ارشد هوش مصنوعی، محقق ، طراح و مجری پروژه های مدیریت استراتژیک
تلفن همراه: 09153241970
هانیه مازندرانی
هانیه مازندرانیمشاور زبان خارجه و مسئول واحد ترجمه مدیریارhaniyehmazandarani@yahoo.com
كارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن همراه : 09386619416

حجه الاسلام والمسلمین دکتر حسین فرزانه
حجه الاسلام والمسلمین دکتر حسین فرزانهمشاور مطالعات فقهی و مذهبیfarzanehhossein@yahoo.com
دکتری فقه و مبانی حقوق، مدرس حوزه و دانشگاه، کارشناس مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

علی خالدی سردشتی
علی خالدی سردشتیعضو هیأت علمی و مدیرگروه مطالعات مدیریت دولتیAli.khaledi320@gmail.com
دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران، پژوهشگر، مدرس دانشگاه