برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مقالات مدیرمسئول

نمایش # 

غــم و شـــادي از منظر دين

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

1410

جهــاد اعتقــادي

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

1526

روزه؛ تمرین تقوا

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

2300

جوان شايسته از منظر اسلام

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

1216

نگاهي به فلسفه وجوبي حجاب

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مهر 1394

1920

دروغ نگي(م)!

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

2025

تقواي جمعي؛ فصل الخطاب ارتباطات اجتماعي

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1467

آموزه هاي بهار

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1697

مهم ترين حقوق محوری شهروند

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

766

اثرات نهادينه شدن «مثبت انديشي» در اجتماع

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

685

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری