برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

جزییات بودجه داشگاه ها درسال تحصیلی جدید اعلام شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
معاون وزيرعلوم:
بودجه جاري دانشگاه‌ها18تا60درصد افزايش يافت
دانشگاه‌ها امسال باكسري بودجه عمراني مواجه‌اند   

معاون اداري مالي و مديريت منابع وزارت علوم با بيان اينكه دانشگاه‌ها در سال تحصيلي جديد با كسري عمده در بخش تجهيزات و تعميرات مواجه هستند، از كاهش 131 ميليارد توماني بودجه عمراني وزارت علوم خبر داد.
دكتر علي اكبر متكان، با تشريح وضعيت بودجه دانشگاه‌ها در سال تحصيلي جديد، گفت: خوشبختانه با اصلاحات انجام گرفته، بودجه جاري دانشگاه‌ها رشد قابل قبولي داشته است كه بر اين اساس بودجه جاري دانشگاه‌هاي بزرگ از 18 تا 27 درصد افزايش يافته است و دانشگاه‌هاي در حال توسعه نيز از30 تا60 درصد رشد بودجه جاري داشته‌اند.

لحاظ شدن رديف‌هاي مستقل در بودجه 89 آموزش عالي
وي با اشاره به لحاظ شدن رديف‌هاي مستقل در بودجه آموزش عالي در سال 89، اظهاركرد: در اين زمينه بيش از 25 تا30 رديف مستقل در كل براي دانشگاه‌ها لحاظ شده است.متكان در مورد وضعيت بودجه عمراني وزارت ‌علوم در سال89 هم گفت: در اين زمينه وزارت‌علوم پيشنهاد كرده بود كه بودجه عمراني‌اش با رشد 26 درصدي افزايش يابد، اما اين پيشنهاد پس از بررسي در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تا حدودي تغييرات به مجلس ارائه شد و در مجلس نيز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اين بودجه را تقويت كرد؛ اما متاسفانه در صحن مجلس نه تنها مصوبات كميسيون آموزش و تحقيقات مورد تصويب قرار نگرفت، بلكه لايحه پيشنهادي دولت بين 20 تا 40 درصد براي ستاد وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات پژوهشي كاهش پيدا كرد و در نهايت 414 ميليارد تومان براي بودجه عمراني وزارت علوم مصوب شد.

كاهش 131 ميليارد تواماني بودجه عمراني وزارت علوم
متكان عنوان كرد: بودجه عمراني سال 88 وزارت علوم 545 ميليارد تومان بوده است كه با كاهش 131 ميليارد توماني به 414 ميليارد تومان رسيد.
وي خاطرنشان كرد: سهم اعتبارات عمراني وزارت علوم از اعتبارات عمراني كل كشور در سال 89 كمتر از 1/1 درصد است، در حالي كه در سال گذشته اين سهم 1/92 درصد و در سال 87 نيز 1/84 بوده است.معاون اداري مالي وزارت علوم تصريح كرد: به طور كلي دانشگاه‌ها در سال تحصيلي جديد با كسري عمده در بخش تجهيزات و تعميرات مواجه هستند كه البته طي رايزني‌هاي به عمل آمده با معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري و رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اميدواريم اين كسري‌ها از طريق اصلاحيه بودجه جبران شود.
 
 

 

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)