برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

فــــــال حافظ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فــــــال حافظ

(Falle Hafez)

 

مهر سيه چشمان

   مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم

         کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد؟

 
    شراب لعل و جــای امن و یــار و مهربان ساقی

         دلا کـــی به شــود کارت اگـــر اکنـــون نخواهد شد؟

   مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

 قضای آسمانست این و دیگرگون نخواهد شد

  رقیب آزارهــا فرمـــود و جـــای آشتی نگذاشت

  مگر آه سحر خیزان سوی گردون نخواهد شد؟

 
مراروز ازل کاری بجــــز رنـــدی نـفــــرمودند 

       هر آن قسمت که‌آنجا‌رفت‌از آن افزون‌تر‌نخواهد شد


  خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش

        که ســاز شرع ازین افسانه بی قانون نخواهد شد


    مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم

          کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد؟

     شراب لعل و جــای امن و یــار و مهربان ساقی

          دلا کـــی به شــود کارت اگـــر اکنـــون نخواهد شد؟

  مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ 

         که زخـــم تیغ دلدارست و رنگ خـون نخـــواهد شد

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)