برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت منابع انساني

نمایش # 

اثرات جنسیت بر الگوهای مدیریت منابع انسانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 آذر 1394

8572

الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 آذر 1394

2150

درآمدی بر مدیریت منابع انسانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 آذر 1394

2420

درسهایی از مدیریت استعداد در شرکت اپل

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 آذر 1394

2810

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 آذر 1394

2414

استخدام

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 آذر 1394

1283

مدیریت منابع انسانی واشتباه مدیران تازه وارد

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 آذر 1394

2032

روابط انساني مثبت گرا

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 آذر 1394

1821

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری