برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت منابع انساني

نمایش # 

چالشهای ارزیابی کارکنان درسازمانها

مهدی یاراحمدی خراسانی

12 آذر 1394

2198

آموزش، بهسازي و نقش آن در توسعه منابع انساني

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 آذر 1394

1409

چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 آذر 1394

1694

سرمایه انسانی در کسب مزیت رقابتی

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 آذر 1394

1420

هشداری پیرامون هدررفت سرمایه انسانی کشور

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 آبان 1394

1361

مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 آبان 1394

1894

بهروری منابع انسانی در سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 آبان 1394

1728

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری