برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت فرهنگی

نمایش # 

ویژگی های فرهنگی کشور ازبکستان

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 آبان 1394

2005

نگاهي به فرهنگ كشور فرانسه

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 آبان 1394

1980

چرا مهندسي فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 آبان 1394

1873

فرهنگ توده ای و فرهنگ عامه

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 آبان 1394

2222

فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مهر 1394

1863

الفباي كار فرهنگي.1

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مهر 1394

1551

الفباي كار فرهنگي.2

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مهر 1394

1822

آشنايي با برنامه ريزي فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

2423

تهاجم فرهنگی

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1380

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری