برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت فرهنگی

نمایش # 

ویژگی های فرهنگی کشور ازبکستان

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 آبان 1394

2285

نگاهي به فرهنگ كشور فرانسه

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 آبان 1394

2170

چرا مهندسي فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 آبان 1394

2063

فرهنگ توده ای و فرهنگ عامه

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 آبان 1394

2477

فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مهر 1394

2061

الفباي كار فرهنگي.1

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مهر 1394

1725

الفباي كار فرهنگي.2

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مهر 1394

1988

آشنايي با برنامه ريزي فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

2724

تهاجم فرهنگی

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

1526

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری