برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت فرهنگی

نمایش # 

خلاصه كتاب مدیریت فرهنگی سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 مهر 1394

1539

فرهنـگ مـدیـریت فـرهنـگی

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 مهر 1394

1027

مدیریت روابط فرهنگی، ضرروت ها و چالش ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 مهر 1394

1060

نظریه بازنمایی در مطالعات فرهنگی

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

868

اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

724

تحلیل روشها و شاخصهای ارزیابی فرهنگ,

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

1326

پيوست فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

926

مديران فرهنگي؛ شايستگي ها و مهارت ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

12 مهر 1394

1792

‌مباني‌ حقوقي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ درايران‌

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 شهریور 1394

955

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری