برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت فرهنگی

نمایش # 

اثرگذاري فرهنگ ملي برفرهنگ سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 مهر 1394

1502

خلاصه كتاب مدیریت فرهنگی سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

23 مهر 1394

2251

فرهنـگ مـدیـریت فـرهنـگی

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 مهر 1394

1418

مدیریت روابط فرهنگی، ضرروت ها و چالش ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 مهر 1394

1512

نظریه بازنمایی در مطالعات فرهنگی

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

1421

اصول‌ سياست‌ فرهنگي‌ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

1109

تحلیل روشها و شاخصهای ارزیابی فرهنگ,

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

1842

پيوست فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 مهر 1394

1353

مديران فرهنگي؛ شايستگي ها و مهارت ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

12 مهر 1394

2615

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری