برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت فرهنگی

نمایش # 

‌مباني‌ حقوقي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ درايران‌

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 شهریور 1394

1325

جايگاه فرهنگ درتوسعه از ديدگاه حضرت امام خمينى

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 شهریور 1394

1215

محدوديت‌هاي برنامه ريزي فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

1192

رهبر سده بیست ویک؛ هنرمند اجتماعي، نوآور فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

940

فرهنگ سازماني از نقطه نظر رابرت كويين

مهدی یاراحمدی خراسانی

16 شهریور 1394

1631

آسيب شناسي فرهنگي توسعه علمي

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 شهریور 1394

1551

تحليل‌ پايان‌نامه‌هاي‌ رشته‌روانشناسي‌

مهدی یاراحمدی خراسانی

7 شهریور 1394

1042

مطهري و آسيب شناسي فرهنگ ديني

مهدی یاراحمدی خراسانی

7 شهریور 1394

764

تحول ساختاري يا تحول فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 شهریور 1394

1735

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری