برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت اداری و سیاسی

نمایش # 

مؤلفه ­های بنیادین پدیدارشناسی و پوزیتویسم

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

1317

روسو؛ دو‌ روي سکه آزادي و سرکوب

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

1884

بررسی رهیافت هنجاری در نظریه ­پردازی علوم سیاسی

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

2215

هانا آرنت

مهدی یاراحمدی خراسانی

30 مهر 1394

2315

اندیشه سیاسی متفکران جنبش دین پیرایی

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

1712

درآمدی بر جهان‌بینی مدرن؛ نظریه اخلاق اصالت

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

2300

انتقادات وارده به نظام حکومتی لیبرال دموکراسی

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

2365

رابطه اسلام و ناسیونالیسم

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

3019

کمونيتاريانيسم و نقد ايده فردگرايي ليبرال‏

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

1536

بازشناخت مفهوم انسان در تئوری ‏سازه ‏انگاری

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 مهر 1394

2385

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری