برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت اداری و سیاسی

نمایش # 

مدرنيسم

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 مرداد 1394

2096

فرهنگ سياسي بريتانيا

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 مرداد 1394

1627

دموکراسی و قصه عوام انگلیس

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 مرداد 1394

2497

تأثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مرداد 1394

2003

ارتباط روانشناسي و مديريت اداري

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مرداد 1394

1794

انديشه ها و فلسفه هاي سياسي

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مرداد 1394

1514

شناخت اليگارشي آمريكا

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مرداد 1394

2058

سوسياليسم چيست؟

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مرداد 1394

2182

مديريت رفتار سياسي در سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 مرداد 1394

2874

تفاوت تخلف اداري و فساد اداري

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 مرداد 1394

1464

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری