برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت انتقادي

نمایش # 

از نقد سند تا نقد متن

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1803

خرد انتقادی، شالوده نگرش فعال N.G.O

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مرداد 1394

1433

چگونه انتقاد ، بشنويم و چگونه انتقاد كنيم

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مرداد 1394

1539

روش شناسی انتقادی: نگاه بوردیو به جهانی شدن

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 مرداد 1394

2002

دل من

مهدی یاراحمدی خراسانی

13 مرداد 1394

1833

سکوت

مهدی یاراحمدی خراسانی

13 مرداد 1394

1454

سنگ صبور

مهدی یاراحمدی خراسانی

13 مرداد 1394

1791

بیشترین آمار سرقت

مهدی یاراحمدی خراسانی

13 مرداد 1394

2238

قدرت انتقـاد سـازنده

مهدی یاراحمدی خراسانی

13 مرداد 1394

2871

شنا

مهدی یاراحمدی خراسانی

13 مرداد 1394

1522

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری