برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت و رهبری

نمایش # 

مديريت و رهبري تحول

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 شهریور 1394

2242

تأثيرسن بر سبکهاي رهبري و رفتار مديران

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

2103

رهبري‌ اثربخش‌

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

2397

رهبري تحول‌آفرين در سازمان ها: يک مدل متاثر

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

1617

فراز و نشيب‌هاي رهبري

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

2075

هوش هيجاني ،دانش مديريت ارتباطات و دانش رهبري

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

1942

رهبری در سازمانهای مجازی

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 شهریور 1394

1874

پيچيدگي رهبري

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مرداد 1394

1976

كنكاشي پيرامون ذهنيت هاي مديريت و رهبري در يك سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مرداد 1394

1921

انواع مدلهاي رهبري و تفاوتهاي رهبر و مدير

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مرداد 1394

1643

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری