برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت و مباني سازمان

نمایش # 

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 آبان 1394

5579

خلاصه کتاب اصول مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 آبان 1394

5769

مدیریت اثربخش

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 آبان 1394

3660

مدیریت و سازمان / دو زبانه

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 آبان 1394

1335

علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

مهدی یاراحمدی خراسانی

16 آبان 1394

1510

فرهنگ سازماني1

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آبان 1394

1123

تئوري سازمان در عمل

مهدی یاراحمدی خراسانی

6 آبان 1394

1289

مكان اقتدار جمعي

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 آبان 1394

1302

بررسی مفهوم جو سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 آبان 1394

1213

محاسبات ابري در توسعه سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مهر 1394

932

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری