برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت و مباني سازمان

نمایش # 

افول سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 آبان 1394

5511

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 آبان 1394

7380

خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 آبان 1394

8678

خلاصه کتاب اصول مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 آبان 1394

9021

مدیریت اثربخش

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 آبان 1394

6026

مدیریت و سازمان / دو زبانه

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 آبان 1394

2579

علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

مهدی یاراحمدی خراسانی

16 آبان 1394

2691

فرهنگ سازماني1

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آبان 1394

1976

تئوري سازمان در عمل

مهدی یاراحمدی خراسانی

6 آبان 1394

2414

مكان اقتدار جمعي

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 آبان 1394

2295

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری