برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت و مباني سازمان

نمایش # 

شايسته سالاري در سازمانها

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 شهریور 1394

1000

شبيه سازي؛ کمک به مديران براي تصميم گيري

مهدی یاراحمدی خراسانی

16 شهریور 1394

815

اصول و مبانی سرپرستی و مدیریت سازمانها و مراکز

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 شهریور 1394

1261

خودکنترلی درسازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 شهریور 1394

957

طرح ريزي دوباره مديريت

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مرداد 1394

755

آسيب شناسي سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مرداد 1394

1242

شبيه سازي در تصميم گيريهاي مديريتي

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 مرداد 1394

923

رهـبـــــری

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

1053

قدرت و اختیار

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

880

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری