برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت و مباني سازمان

نمایش # 

مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

1237

راهكارهاي الگوبرداري مؤثر در بهبود سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

881

کنترل اثر بخش

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1003

ارتباطات و مذاكره

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

906

طراحي ساختار سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

3147

تصميم گيري

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1091

مديريت، مديران، سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1412

صفت هاي بايسته ي يك رهبر

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1084

معماری سازمانی.

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1196

فرهنگ سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

960

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری