برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت و مباني سازمان

نمایش # 

رهـبـــــری

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

2092

قدرت و اختیار

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

1869

مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

1993

راهكارهاي الگوبرداري مؤثر در بهبود سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

1470

کنترل اثر بخش

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1623

ارتباطات و مذاكره

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1563

طراحي ساختار سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

4367

تصميم گيري

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1766

مديريت، مديران، سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

2087

صفت هاي بايسته ي يك رهبر

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1781

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری