برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت و مباني سازمان

نمایش # 

مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

1400

راهكارهاي الگوبرداري مؤثر در بهبود سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

998

کنترل اثر بخش

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1143

ارتباطات و مذاكره

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1046

طراحي ساختار سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

3394

تصميم گيري

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1244

مديريت، مديران، سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1561

صفت هاي بايسته ي يك رهبر

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1219

معماری سازمانی.

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1344

فرهنگ سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

1072

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری