برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت و مباني سازمان

نمایش # 

ســـازمــــانـــدهــی

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

711

نقش فرهنگ سازماني در تدوين استراتژي سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

403

نظـم ِدرامور؛ نقطه شروع بهبود درسازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 مرداد 1394

592

سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 تیر 1394

831

جايگاه" صبـر" در مديريت وسازمان...

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 تیر 1394

1174

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری