برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت ساختار

نمایش # 

نیاز به چابکی در مدیریت سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 آذر 1394

3064

هرمنوتیک و برساخت گرایی اجتماعی

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آبان 1394

1982

مبانی ساختار سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 آبان 1394

8891

ساختارهای جدید سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 آبان 1394

3494

روندهای جديد در ساختار سازمانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 آبان 1394

2819

ساختار، ساختارگرایی، ساختارشکنی، پساساختارگرایی

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 آبان 1394

2995

کارکرد برنامه های ضداجتماعی تعديل ساختاری

مهدی یاراحمدی خراسانی

7 آبان 1394

2509

ساختارگرایی و پساساختارگرایی

مهدی یاراحمدی خراسانی

7 آبان 1394

2619

بررسی ساختار سازمانی مراکز تحقیقاتی حوزه علمیه قم

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 آبان 1394

2189

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری