برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

بررسی تاثیر ترکیب دارایی ها بر تغییرات قیمت سهام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بررسی تاثیر ترکیب دارایی ها بر تغییرات قیمت سهام
در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده : اين مقاله به بررسي ارتباط بين متغيرهاي دارایی و سرمایه گذاریها  بر تغييرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تغييرات قيمت سهام يكي از مهمترين موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است. تغييرات قيمت سهام يك منبع اطلاعاتي مؤثر در ارزيابي وضعيت بنگاه ها، ارزيابي تطبيقي با ساير واحدها، ارزيابي كارآيي مديران و تصميمات سرمايه گذاران مي باشد. بنابراين در راستاي توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد بازار سرمايه، رفتار قيمت سهام در آن براي خريداران سهام، كارگزاران، مديران بورس و دولت يك مسئله با اهميت است.همچنین به لحاظ نظری اگر بازار دارایی و سرمایه گذاری ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی¬ها و نوع سرمایه گذاریها اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار را منعکس خواهد کرد. نظریه‎های حاکم و پژوهش‎های انجام گرفته در بورس‎های اوراق بهادار سایر کشورها نشان می‎دهند، فعالیت‎های تأمین مالی خارجی و سرمایه‎گذاری، هرکدام جداگانه بر بازده سهام اثر منفی دارند. با وجود این، پژوهش‎ها و نظریه‎های محدودی در مورد اثر متقابل این دو متغیر بر همدیگر و در هنگام تأثیر بر بازده سهام شکل گرفته است. پژوهش پیش رو تلاش کرده نظریه‎های حاکم در این زمینه را در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد. داده‎های این پژوهش، از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‎ی زمانی 1389-1383 به‎دست آمده و آزمون‎ها به‎روش داده‎های ترکیبی انجام شده است. یافته‎های پژوهش دلالت بر منفی بودن رابطه‎ی تأمین مالی ـ بازده و همچنین رابطه‎ی سرمایه‎گذاری ـ بازده دارد؛ یعنی با کاهش میزان تأمین مالی و سرمایه‎گذاری، بازده سهام افزایش می‎یابد. همچنین، سرمایه‌گذاری بر رابطه‎ی تأمین مالی ـ بازده سهام تعدیل‎شده شرکت‎های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

مقدمه
یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیر گذار در مسائل اقتصادی ، بازار دارایی ها است . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی ها منعکس کننده اطلاعات موجود درباره وقایع مورد انتظار است . اما در عمل بازارهای مالی کامل نیستند و به دست آوردن اطلاعات با هزینه همراه است . همچنین ، بررسی بازار دارایی ها از آن نظر اهمیت می یابد که در شرایط معمولی ، تغییر روند قیمت دارایی ها منعکس کننده تحول در عوامل اختاری اقتصاد است ، اما در صورتی که روند قیمت دارایی ها به شکل پایدار از روند طبیعی آن انحراف یابد ، حباب قیمت دارایی ها رخ می دهد .چنانچه این شرایط اقتصادی به درستی شناسایی نشود و بانک ها بر روی دوره رونق دارایی ها ، سهم خود را از این بازار افزایش دهند، پتانسیل بروز بحران مالی شکل خواهد گرفت .
در کشورهایی که بازارهای مالی به ویژه بازارسهام پیشرفته و فعال وجود ندارد یا نهادینه نشده است و ارزش پول نیز به دلیل تورم مداوم ، کاهش می¬یابد مردم برای جلوگیری از زیان های ناشی از تورم ، دارایی های خود را به صورت حقیقی(غیرمولد ) پس انداز می کنند. در بازار دارایی های اقتصاد ایران افزون بر بازده ،عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیر گذار است ارزش ویژه موسسات مختلف با یکدیگر فرق میکند زیرا میزان قابلیت فروش و ریسک آنها متفاوت است حتی سهام یک موسسه نیز در طول زمان تغییر میکند چنانچه تقاضا برای پول نسبتا زیاد باشد و در عین حال مقدار عرضه آن کم یا محدود باشد قانون عرضه و تقاضا ایجاب میکند که قیمت پول بیش از حالتی باشد که عرضه پول از تقاضای آن بیشتر است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک چیست؟

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر تعریف شده است: « نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند.
سرمایه‌گذارانی که سهام صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را خریداری می‌کنند همان مالکان یا سهام‌داران هستند. وجوه دریافتی از آنها در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند.
انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
در بازار سرمایه ایران، صندوق‌ها براساس ترکیب دارایی‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
• صندوق سرمایه گذاری در سهام: حداقل 70درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.
• صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: حداقل 70درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود.
• صندوق سرمایه گذاری مختلط: حداقل 40درصد و حداکثر 60 درصد از دارایی‌های صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شود.
مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق
• برخورداری از کارشناسان حرفه ای بازار سرمایه و استفاده از نرم افزارهای مربوطه که امکان مدیریت بهینه پرتفوی را فراهم می‌سازد و فرد با سرمایه گذاری در این صندوق‌ها قادر است با کمترین هزینه از مدیریت حرفه‌ای بهره ببرد.
• سادگی در سـرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران جزء، از دیگر مزایای این صندوق ها می‌باشد. از جمله، امکان بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری توسط صندوق و اطلاع از قیمت واقعی واحدهای سرمایه‌گذاری.
• این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در سهام، گواهی‌های سپرده و اوراق مشارکت، همزمان از ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه بهره می‌برند و با متنوع سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
• صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ریسک نقد شوندگی را کاهش می‌دهد. زیرا افراد هر زمان که اراده کنند می‌توانند واحدهای صندوق را ابطال نمایند، ولیکن در بازار سهام، ممکن است به دلیل بسته بودن نماد سهم و یا وجود صف، امکان معامله در هر لحظه وجود نداشته باشد.
• از آنجا که در این صندوق‌ها افراد با سرمایه‌های خرد قادر به سرمایه‌گذاری هستند، با تجمیع سرمایه‌های اندک و هدایت آنها به سمت بازار اوراق بهادار، نقدینگی این بازار نیز افزایش می‌یابد.
هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
هزینه های تأسیس، هزینه های برگزاری مجامع صندوق، کارمزد مدیر، کارمزد متولی، کارمزد ضامن،حق الزحمه حسابرس، حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق، حق پذیرش و عضویت در کانون ها.

ترکیب دارایی‌های انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

1. صندوق سرمایه گذاری در سهام:

شرح

نسبت از كل دارايي‌هاي صندوق

1. سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده­اند.*

2. سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر**

2.1. پذیرفته شده در بورس تهران

2.2. پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران

3. سهام، حق‌تقدم سهام و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار طبقه بندي شده در یک صنعت

4. سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

5. سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

6. واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار

حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق

 

 

 

حداكثر 10% از کل دارایی­های صندوق

 

حداكثر 5% از کل دارایی­های صندوق

 

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق

حداکثر 5% از کل سهام، حق‌تقدم سهام و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر

 

حداکثر 5%  از  کل دارایی‌های صندوق

 

 

 


*رعایت نصاب 70% مذکور در بند 1 جدول فوق در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.
** فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند 2 جدول فوق تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.

 

شرح

نسبت از كل دارايي‌هاي صندوق

1-  سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی, گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت *

1-1  اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل 90% از کل دارایی‌های صندوق

 

حداقل 30% از کل دارایی­های صندوق

1-2 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40% از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.

1-3 اوراق تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30% از دارایی‌های صندوق که به بند 1 فوق اختصاص داده شده‌اند.

2- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده­اند.**

حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق

 

2-1 منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 5%  از کل دارایی‌های صندوق

2-2 پذیرفته شده در یک صنعت

حداکثر 5%  از کل دارایی‌های صندوق

3- سهام و حق ­تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

4- سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

5- واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار

 

حداکثر 5%  از کل دارایی‌های صندوق

 

حداکثر 5%  از کل سهام، حق‌تقدم سهام و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر

حداکثر 5% از  کل دارایی‌های صندوق

 

* رعایت نصاب 90% مذکور در بند 1 جدول فوق در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.

مزیت صندوق مشترك سرمايه گذاري
مديريت حرفه اي

اولين مزيت صندوق سرمايه گذاري مشترك(حداقل در تئوري) مديريت حرفه اي پول شما مي باشد. سرمايه گذاران به اين دليل در صندوق سرمايه گذاري مي كنند كه وقت و تخصص لازم براي سرمايه گذاري بصورت انفرادي را ندارند. صندوق مشترك سرمايه گذاري راهي ارزان براي سرمايه گذاران كوچك است كه فردي را براي سرمايه گذاري و نظارت بر سرمايه گذاري خودشان استخدام كنند.
تنوع سازي
با سهامدار شدن در صندوق بجاي خريد سهام بصورت انفرادي در بازار، ريسك سرمايه گذاري شما پخش مي شود. فلسفه تنوع سازي اين است كه سرمايه گذاری در مجموعه زيادي از اوراق بهادار باعث ميشود كه زيان هاي ناشي از سرمايه گذاري در چنداوراق بهادار با  سود هاي حاصل از سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار حداقل شود.بعبارت ديگر هر چه تعداد سهام و اوراق قرضه شما زياد باشد قدرت آسيب پذيري هر كدام از آنها به سرمايه گذاري شما حداقل مي شود. صندوق هاي بزرگ شامل صد ها سهم از سهم هاي مختلف مي باشند و امكان ايجاد چنين تنوعي هرگز براي يك سرمايه گذار كوچك ميسر نمي باشد.
صرفه جويي در مقياس
به خاطر اينكه صندوق ها مقدار زيادي از سهام و اوراق بهادار را در هر معامله خريد و فروش مي كنند هزينه هاي معاملاتي آنها بسيار پايين تر از مواردي است كه فرد خود اقدام به معامله مي كند.
نقدينگي
صندوق اين امكان را به شما مي دهدكه در سريعترين زمان ممكن پول خود را نقد كنيد و براي فروش سهام خود با هيچ مشكلي مواجه نشويد.
آساني و سهولت
خريد و فروش سهام صندوق به آساني صورت ميگيرد. با مبلغ بسيار كمي هم مي توان در اين صندوق ها سرمايه گذاري كرد و بعضا" بانكها هم با تنوع و گستردگي كه دارند امكان خريد و فروش سهام صندوق را در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند. بسياري از شركت ها هم سيستم خريد اتوماتيك سهام را براه انداخته اند بدينصورت كه مثلا" هر ماه مبلغ 100 دلار بصورت خود كار در صندوقی خاص سرمايه گذاري مي شود.
معايب صندوق مشترك سرمايه گذاري
مديريت حرفه اي

توجه داشته باشيد كه در زمان ذكر مزاياي صندوق، عامل مديريت حرفه اي را با قيد حداقل در تئوري آورديم. عده اي از سرمايه گذاران در اين مورد كه مديران صندوقها بهتر از ما اواق بهادار مناسب را تشخيص مي دهند تشكيك مي كنند. مديران لغزش ناپذير نمي باشند و در صورتي هم كه صندوق زيان مي كند حقوق خود را دريافت مي كنند(و يا بگونه اي ديگر مي توانند مزاياي لازم را كسب كرده باشند)
هزينه ها
صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري تنها به اين علت بوجود نيامده اند كه زندگي شما را آسانتر كنند.هر صندوقي بدنبال كسب سود براي موسسان آن نيز مي باشد.صنعت صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در مخفي كردن هزينه ها در لابلاي عبارات پيچيده استادي تمام دارند.
رقيق سازي
بعلت تنوع سازي زيادي كه صورت گرفته است بازده هاي عالي شركت هاي مختلف صندوق در ميان انبوه شركت ها گم مي شود و اثر كمي بر عايدي كل صندوق دارد. رقيق سازي ممكن است حاصل فرايند بزرگ شدن صندوق هاي موفق نيز باشد. به اين صورت كه مديريت با پولهاي  زياد و جديد سرازير شده به صندوق مواجه مي شود ولي نمي تواند زمينه هاي سرمايه گذاري هاي موفق قبلي را پيدا كند و همان بازدهي را از پولهاي جديد  بدست آورد.
انواع صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري
اگر شما سرمايه گذاري از هر نوع سرمايه گذاران باشيد حتما" صندوق مشترك خاصي وجود دارد كه به نيازهاي شما پاسخ بدهد. برطبق آخرين آمار حدود 10 هزار صندوق سرمايه گذاري مشترك فقط درآمريكاي شمالي وجود دارد. اين بدان معني است كه تعداد صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري از تعداد سهام ها ( شركت هاي پذيرفته شده در بورس) بيشتر است.
اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشيد كه هر صندوق مشترك سرمايه گذاري داراي ريسك و بازده مخصوص به خود مي باشد. در حالت كلي بازدهي بالقوه بالا، همراه با ريسك بالقوه بالا مي باشد و بالعكس . اگرچه بعضي از صندوق ها از ديگر صندوق ها كم ريسك تر هستند اما به هر حال  هيچ صندوقي بدون ريسك نمي باشد.  با هيچ تنوع سازي نمي توان كلا" ريسك را حذف كرد . اين قانون كل سرمايه گذاريها است. هر صندوق اهداف خاصي را دنبال مي كند كه اين اهداف نوع دارايي ها، منطقه هاي سرمايه گذاري و استراتژي سرمايه گذاري را مشخص مي كنند.
در يك طبقه بندي اساسي سه نوع صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري وجود دارد:
1) صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در سهام شركت ها
2) صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت
3) صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در بازار پول
هر طبقه بندي ديگري در صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري به نوعي در طبقه بندي هاي بالا جاي خواهد گرفت. بعنوان مثال آن دسته از صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در سهام شركت ها كه در شركت هاي در حال رشد سريع سرمايه گذاري مي كنند به صندوق هاي در حال رشد معروف شده اند و همان صندوق ها اگر در سهام شركت هاي يك منطقه خاص سرمايه گذاري بكنند به نام صندوق هاي مشترك منطقه ای  خوانده مي شوند.
در بررسي انواع صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري از كم ريسك ترين آنها شروع و به مرور پر ريسك ترين آنها خواهيم رسيد.
- صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در بازار پول
بازار پول شامل ابزار كوتاه مدت بدهي نظير اوراق خزانه مي باشد. اينجا براي پارك كردن پول شما مكان امني است . اگر چه ممكن است بازدهي بالايي بدست نياوريد اما هيچ نگراني از بابت از دست دادن اصل پول خود نيز نخواهيد داشت.
- صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نامگذاري اين صندوق ها به صندوق هاي درآمدي نامگذاري با مسمايي است. هدف اين صندوق ها ايجاد درآمد پيوسته و ثابت براي سرمايه گذارانشان مي باشد و عمده سرمايه گذاران اين صندوقها سرمايه گذاران محافظه كار و افراد بازنشسته مي باشند. اگرچه اين صندوقها بازدهي بالاتر از گواهي سپرده و سرمايه گذاري در صندوقهاي بازار پول دارند اما بدون ريسك هم نمي باشند. علت ريسك دار بودن آنها اينست كه انواع مختلفي از اوراق قرضه وجود دارد كه داراي درجات ريسك مختلفي مي باشند و ريسك آنها به صندوق سرمايه گذاري هم سرايت مي كند. از دلايل ريسك دار بودن اوراق قرضه نوسانات نرخ بهره است كه ارزش آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.
- صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري متوازن
هدف اين صندوق ها بوجود آوردن تركيبي از اوراق بهادار بدون ريسك، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شركت ها مي باشد. بعنوان نمونه يك صندوق مشترك سرمايه گذاري مي تواند تركيبي از 60 درصد سرمايه گذاري در سهام و 40 درصد سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد. ممكن است مدير شركت در انتخاب استراتژيهاي سرمايه گذاري به درصد هاي حداقل و حداكثري محدود شده باشد ولي دامنه عمل محدودي را در اختيار وي بگذارند تا در شرايط مختلف اقتصادي تغييرات لازم را در درصد هاي سرمايه گذاري انجام بدهد.
- صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در سهام شركت ها
صندوق هاي مشتركي كه در سهام شركتها سرمايه گذاري مي كنند دامنه وسيعي از صندوق ها را شامل مي شوند. معمولا" هدف عمده اين صندوقهاي سرمايه گذاري بلند مدت براي كسب بازده سرمايه اي و درآمد هاي نقدي اندك مي باشد.
- صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري بين المللي / جهاني
صندوقهاي مشترك سرمايه گذاري بين المللي تنها در خارج از كشور مربوطه و صندوقهاي مشترك جهاني در خارج و داخل كشور سرمايه گذاري مي كنند. اينكه اين صندوق ها امن تر يا پر ريسك تر از ساير صندوقها هستند مطلب قابل بحثي مي باشد. از يك طرف به اين علت که شامل ريسك سياسي نيز مي شوند پر ريسك ترند ولي از طرف ديگر به علت ايجاد مزيت تنوع سازي گسترده كم ريسك تر و ايمن تر مي باشند و اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه با مرور زمان اقتصادهاي كشورهاي مختلف همبستگي بيشتري باهم پيدا مي كنند.
- صندوقهای مشترک سرماِيه گذاری خاص (صنعت يا منطقه خاص )

این صندوقها از تنوع سازی گسترده چشم پوشی کرده و در يک بخش جغرافيايی خاص و يا يک صنعت خاص متمرکز می شوند . به عنوان مثال اين شرکتها می توانند در بخش تکنولوژی ،داروسازی و يا خدمات متمرکز شوند .همانگونه که احتمال بازدهی بالا برای اين شرکتها وجود دارد احتمال زيان دهی هم بسيار بالاست .
- صندوقهای مشترک سرمايه گذاری اخلاق مدار
اين صندوقها تنها در شرکتهايی سرمايه گذاری می کنند که از معيارهای خاص اخلاقی و يا دينی در فعاليتهايشان پیروی می کنند .اکثر اين صندوقها در در صنعتهايی مثل صنعت تنباکو ،مشروبات الکلی ،اسلحه سازی و نيروی هسته ای سرمايه گذاری نمی کنند.
- صندوقهای مشترک سرمايه گذاری شاخصی
آخرين اين صندوقها و البته نه کم اهميت ترين آنها صندوقهای مشترک سرمايه گذاری شاخصی می باشد .اين صندوقها به نوعی عملکرد شاخصهای گسترده ای چون S&P 500را منعکس می کنند . صندوقهای مشترک سرمایه گذاری شاخصی منحصرا بازدهی مشابه بازده بازار را برای سرمايه گذارانشان بدست می آورند البته با هزينه کمتر.
هرينه های صندوقهای مشترک سرمايه گذاری
هزينه ها بزرگترين مشکل صندوقهای مشترک سرمايه گذاری هستند . بخش بزرگی از بازدهی ها بوسيله هزينه ها  خورده می شوند و در بيشتر موارد علت نا مناسب بودن عملکرد صندوقها همان هزينه های آنها می باشد .
مطلب مورد توجه در اين مقوله اين  است که صنعت صندوقهای مشترک سرمايه گذاری اين هزينه ها را در لابلای پيچيدگيهای مالی و کلمات نامبهم مخفی می کنند . بعضی از منقدان بر اين باور هستند که بسياری از هزينه ها به اين علت به اين صندوقها تحميل می شود که بیشتر سرمايه گذاران متوسط به چرايی پرداختهای خود آگاهی ندارند .
حق الزحمه های دريافتی صندوقها را در دو بخش می توان خلاصه کرد .
1- هزينه های ساليانه ای که برای عمليات صندوق خرج می شود.
2- هزينه های معاملاتی که در هنگام خريد و فروش سهام صندوق پرداخت می شود .

نسبت هزينه
هزينه های جاری صندوق با نسبت هزينه نشان داده می شود و بعضا به نام نسبت هزينه مديريت نيز خوانده می شود .اين نسبت از موارد ير تشکيل شده است .

هزينه استخدام مدير صندوق
اين هزينه که به هزينه مديريت نطز معروف است چيزی در حدود نيم تا يک درصد متوسط داراييهای صندوق است . اگرچه به ظاهر درآمد بالايی نمی باشد اما همين در آمد است که مدطران اين صندوقها را در شمار پر درآمدترينهای کشور قرار خواهد داد . چند لحظه فکر کنید . يک صندوق کوچک متوسط دارايی معادل 250 ميليون دلار دارد و يک درصد آن مبلغ  5/2 ميليون دلار خواهد شد .شما نگران گرسنگی مدير صندوق نباشيد! این مطلب درستی است که هزينه کردن برای مديريت امری ضروری است اما اينگونه نيست که پرداختی بالا به مديريت باعث عملکرد بالای صندوق نيز خواهد شد .
هزينه های اداری
هزينه های اداری شامل هزينه های ضروری مثل هزينه های پست ، دفترداری ،سرويس دهی به مشتریان ،تکثيرو غيره می باشد . بعضی از صندوقها در حداقل کردن اين هزينه ها مهارت ويژه ای دارند .به هرحال نسبت هزينه از دو در هزار (برای صندوقهای مشترک سرمايه گذاری شاخصی ) تا دو در صد نوسان دارد . صندوقهای مشترک سرمايه گذاری سهام نسبت هزيه ای در دامنه 3/1 درصد تا5/1 درصد دارند . هزينه صندوقهای مشترک سرمايه گذاری صنعت خاص ،منطقه ای و بطن المللی  که نيز به مديريتهای با تخصص بيشتری دارند معمولا بالاتر نيز می باشد .مطالعات انجام شده هيچ گونه همبستگی ميان نسبت هزينه بالا و بازدهی خوب صندوق نشان نداده است .
نویسنده: عالمه داج

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)