برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت عملکرد

نمایش # 

عملکرد و ارزیابی عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آذر 1394

202

استراتژي دانش تناوبي،محيط رقابتي و عملكرد سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 آبان 1394

218

مراحل پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 آبان 1394

203

مقیاس بندی عملیات،سیستم منابع انسانی وعملکرد شرکت

مهدی یاراحمدی خراسانی

16 آبان 1394

254

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 آبان 1394

295

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری