برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت عملکرد

نمایش # 

مدل سازی اجرای مدیریت عملکرد در زنجیره تأمین

علی رضا ایرج پور و همکاران

11 بهمن 1396

2279

برنامه ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

علیرضا ایرج پور و همکاران

31 فروردين 1396

4837

عملکرد و ارزیابی عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آذر 1394

3698

استراتژي دانش تناوبي،محيط رقابتي و عملكرد سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 آبان 1394

3673

مراحل پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

17 آبان 1394

3998

مقیاس بندی عملیات،سیستم منابع انسانی وعملکرد شرکت

مهدی یاراحمدی خراسانی

16 آبان 1394

3848

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری