برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت عملکرد

نمایش # 

ارکان ارزيابي عملکرد منابع انساني

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 مهر 1394

896

سيستم هاي کاري با عملکرد بالا

مهدی یاراحمدی خراسانی

31 شهریور 1394

669

ده تصدی مدیریت عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 شهریور 1394

610

استراتژي توليد و عمليات مبتني بر زمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 شهریور 1394

567

اندازه گيري عملکرد، بايدها و نبايدها

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

469

دو مدل مکمل در ارزيابي عملکرد

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

619

ارزيابي عملکرد و بهبود مستمر سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

545

مدل هاي نوين ارزيابي عملکرد سازماني

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

752

اندازه گيري عملکرد سازمانها با مدل تعالي کانجي

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 شهریور 1394

536

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری