برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

نظارت و کنترل

نمایش # 

نظارت در سازمانهاي مجازي

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 شهریور 1394

1765

نظارت قوه قضائيه بر سازمان های اداری

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 شهریور 1394

1612

کنترل و نظارت در سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 شهریور 1394

1789

کنترل و ارزيابی استراتژيک و عملياتی

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 شهریور 1394

1470

نظارت‌ و كنترل‌ در مديريت‌ آموزشي‌

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 شهریور 1394

1211

نظارت بر عملكرد مديران

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 شهریور 1394

2156

خودکنترلي در نظام کنترل و نظارت اسلامي

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 شهریور 1394

1325

خودکنترلی درسازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 شهریور 1394

2049

نظامهای کنترل مدیریت در سازمانهای امروز

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مرداد 1394

1875

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری