برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت تحول و توسعه

نمایش # 

مدیریت بر مبنای فعالیت نشانه‌گیری به سمت علت ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

20 مهر 1394

1068

الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مهر 1394

1048

مدیریت تحول و نوآوری

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 مهر 1394

752

ارتباط ميان مديريت تحول،IT وکسب وکار‏

مهدی یاراحمدی خراسانی

16 مهر 1394

1040

كنش‌ معطوف‌ به‌ قدرت‌ مانع‌ توسعه‌ در كشور

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 مهر 1394

1574

رهبری تحول آفرین رویکردی نوین در سازمان های موفق

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 مهر 1394

1577

مديريت توسعه

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 مهر 1394

1663

مديريت تحول در برنامه ريزي منابع سازمان

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 شهریور 1394

663

توسعه پايدار؛ مقايسه هند و ژاپن

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 شهریور 1394

1559

مديريت و رهبري تحول

مهدی یاراحمدی خراسانی

10 شهریور 1394

927

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری