برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت تحول و توسعه

نمایش # 

مشارکت مردمي، توسعه، مديريت شهري

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

1315

نقش اقتصاد بخش تعاون در توسعه پايدار

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

1248

نقش اقتصاد بخش تعاون در تعامل توسعه كشاورزي و صنعت

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

1560

نقش اقتصاد بخش تعاون در زمينه اشتغال

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

1502

ادغام تكنولوژيك ;روش نوين تحقيق و توسعه در خلق نوآوري

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 شهریور 1394

1476

تحول ساختاري يا تحول فرهنگي

مهدی یاراحمدی خراسانی

5 شهریور 1394

1452

انگيزش و مديريت تحول

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 شهریور 1394

1548

نقش سرمايه اجتماعی در توسعه

مهدی یاراحمدی خراسانی

27 مرداد 1394

1400

تحول مديريت در بازار يابي

مهدی یاراحمدی خراسانی

26 مرداد 1394

1369

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری