برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

نظريه هاي مديريت

نمایش # 

نظریه علم مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

966

نظریه نقشهای مدیریتی

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

682

نظریه اقتضایی

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

793

نظریه روابط انسانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

985

نظریه سیستمی

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

1223

نظریه اصول گرایان

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

1148

مدیــریـت علمـی

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

991

نظریه X و نظریه Y

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 مرداد 1394

946

نظریه بوروکراسی...

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 تیر 1394

1720

سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

11 تیر 1394

2269

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری