برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
سیر تاریخی تکوین نظریه های مدیریت

منبع : مبانی سازمان و مدیریت- دکتر علی رضائیان- انتشارات سمت

تدوین: مهدی یاراحمدی خراسانی

سیر تکوین تاریخی نظریه های مدیریت از ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تا عصر جدید..


سیر تکوین تاریخی مدیریت از ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تا عصر جدید و نظریه های نوین مدیریت در جدول زیر قابل مشاهده است:


5000 سال قبل از میلاد


سومریها


تأکید بر ضرورت حفظ سوابق به مثابه یک فن کنترل
*****
4000 سال قبل از میلاد


مصریها


اهتمام به امور طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، و کنترل در ساخت اهرام ثلاثه.
*****
4000 سال قبل از میلاد


چینیها


اقدام به ساخت دیوار بزرگ 1500 مایلی در چین
*****
2700 سال قبل از میلاد


مصریها


تشخیص ضرورت و اهمیت برخورد منصفانه و صادقانه در مدیریت و استفاده از مصاحبه برای روان درمانی.
*****
2600 سال قبل از میلاد


مصریها


استفاده از عدم تمرکز در سازماندهی
*****
2000 سال قبل از میلاد


مصریها


تشخیص ضرورت استفاده از تقاضای مکتوب برای درخواست کارکنان و به کارگیری نیروها و مشاوران ستادی
*****
1800 سال قبل از میلاد


حمورایی


استفاده از مستند سازی و آوردن شاهد برای کنترل؛ تعیین حداقل دستمزد؛ و تشخیص قابل تفویض نبودن مسئولیت.
*****
1491 سال قبل از میلاد


یهودیان


به کارگیری مفاهیم سازمان، خط فرماندهی، و اصل استثناء در مدیریت.
*****
از 1100 تا 600 سال قبل از میلاد


چینیها


تشخیص ضرورت سازماندهی، برنامه ریزی، هدایت و کنترل در مدیریت.
*****
500 سال قبل از میلاد


چینیها


تشخیص اصل تخصص گرایی
*****
500 سال قبل از میلاد


سان تزو


تشخیص ضرورت برنامه ریزی، هدایت و سازماندهی
*****
400 سال قبل از میلاد


کوروش


تشخیص ضرورت توجه به روابط انسانی و مطالعه حرکت سنجی، طراحی جا و مکان، و مدیریت مواد.
*****
400 سال قبل از میلاد


سقراط


توجه به جهان شمول بودن مدیریت.
*****
400 سال قبل از میلاد


گزنفون


تشخیص اینکه مدیریت یک هنر مستقل است.
*****
350 سال قبل از میلاد


یونانیها


ابداع روش علمی برای انجام امور و استفاده از موسیقی برای تنظیم فواصل زمانی انجام کارهای سخت و تکراری.
*****
350 سال قبل از میلاد


افلاطون


تشریح تخصص گرایی در جامعه.
*****
از 336 تا 333 سال قبل از میلاد


اسکندر


استفاده از یک روش سازماندهی با استفاده از نیروهای ستادی، در طول لشکر کشیها.
*****
325 سال قبل از میلاد


کوتی لیا (هند)


تشخیص نیاز به علم و  هنر کشورداری.
*****
175 سال قبل از میلاد


کاتو


استفاده از شرح شغل
*****
50 سال قبل از میلاد


وارو


استفاده از مختصات و شرایط احراز شغل
*****
سال 900 میلادی


فارابی


تدوین مجموعه ای از صفات مشخصه برای رهبر اثر بخش
*****
دهه 1750 میلادی


انگلیسیها


انقلاب صنعتی
*****
سال 1776 میلادی


آدام اسمیت


انتشار کتاب ثروت ملل و تأکید بر اهمیت تقسیم کار و تخصص گرایی.
*****
سال 1822 میلادی


چارلز ببیج


اختراع نخستین ماشین حساب، به مثابه طلایه داری برای رایانه های امروزی
*****
سال 1834 میلادی


رابرت اون


پیشگامی در مدیریت منابع انسانی و هدایت و رهبری جنبش اتحادیه تجارت بریتانیا.
*****
سال 1898 میلادی


مری پارکر فالت


پیشگامی در تأکید بر مزایای مشارکت گروهی و ضرورت تفکر گرایی.
*****
سال 1903 میلادی


فردریک تیلور


انتشار کتاب مدیریت کارگاه
*****
سال 1911 میلادی


فردریک تیلور


انتشار کتاب اصول مدیریت علمی
*****
سال 1913 میلادی


هوگو مانستربرگ (پدر روانشناسی صنعتی)


انتشار کتاب روانشناسی و کارآیی صنعتی
*****
سال 1914 میلادی


فردریک دبلیو. لنچستر


تلاش برای کمی کردن برآوردها در مورد عملیات نظامی و پیش بینی نتایج نبرد بر مبنای توان نیروهای انسانی و تسلیحات جنگی.
*****
سال 1916 میلادی


هنری فایول


انتشار آثار متعددی در مورد اصول مدیریت (به زبان فرانسه)
*****
سال 1864 تا 1920 میلادی


ماکس وبر


ارائه نظریه نقش فرد در سازمان و مدیریت اداری و مدل ایدئال بوروکراسی.
*****
سال 1917 میلادی


هنری ال. گانت


استفاده از نمودار میله ای به مثابه یک روش برنامه ریزی
*****
سال 1923 میلادی


آلفرد پی. اسلون


به کارگیری فنون جدید در مدیریت کارخانه های اتومبیل سازی جنرال موتور و تبدیل آن به یک غول صنعتی
*****
سال 1927 میلادی


التون مایو و همکارانش


پی ریزی جنبش روابط انسانی در مدیریت؛ از طریق مطالعه در مورد رفتار کارکنان کارخانه های وسترن الکتریک در شهر هاتورن
*****
سال 1928 میلادی


لودویک ون برتالانفی


ارائه نظریه سیستمی
*****
سال 1929 میلادی


هنری فایول


ترجمه آثار وی در مورد اصول مدیریت (به زبان انگلیسی)
*****
سال 1936 میلادی


ایلات متحده


پایه گذاری آکادمی مدیریت برای توسعه مطالعات مدیریتی
*****
سال 1938 میلادی


چستر بارنارد


انتشار کتاب کارکردهای مدیر اجرایی و تحلیل نحوه هدایت یک سازمان با تأکید بر عدم ضرورت فرمانروایی از بالا به پایین و مزایای دعوت کارکنان به همکاری
*****
سالهای 1938 الی 1945میلادی


متفقین


استفاده  از فنون تحثیث در عملیات در جنگ
*****
سال 1943 میلادی


آبراهام مزلو


ارائه نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی
*****
سال 1943 میلادی


برل و مینز


انتشار کتاب شرکت سهامی جدید و دارایی خصوصی با تأکید بر اینکه نفوذ صاحبان سهام بر مدیران کاهش یافته است.
*****
سال 1947 میلادی


کرت لوین


ارائه مدل تغییر رفتار فرد
*****
سال 1947 میلادی


هربرت سایمون


انتشار کتاب رفتار اداری با نگاهی علمی به "تصمیم گیری" و "معقولیت نسبی تصمیم".
*****
سال 1948 میلادی


لستر کوچ و جان فرنچ


مطالعه در مورد مسأله مقاومت در برابر تغییر
*****
دهه 1950 میلادی


طرفداران مکتب روابط انسانی


ظهور مکتب روابط انسانی
*****
سال 1951 میلادی


کرت لوین


تأکید بر عوامل محیطی به منزله یکی از عوامل تأیین کننده رفتار.
*****
سال 1952 میلادی


آی بی ام


تولید و توزیع نخستین سیستم پردازش الکترونیکی داده ها
*****
سال 1953 میلادی


کیت دیویس


تشریح اهمیت سازماندهی اطلاعات و ابداع واژه "ارتباطات خوشه ای"
*****
سال 1954 میلادی


پیتر دراکر


انتشار کتاب عمل مدیریت و ترویج نظریه "مدیریت بر مینای هدف"
*****
سالهای 1956 الی 1958 میلادی


شرکت مشاوره مدیریت بوز، آلن و هامیلتون (پرت) جی.ئی.کلی و ام.آر. واکر (سی.پی.ام)


ارائه فنون پرت و سی.پی.ام برای برنامه ریزی
*****
سال 1957 میلادی


کریس آرجریس


انتشار کتاب شخصیت و سازمان و بحث در مورد تضاد میان سیستم و فرد
*****
سال 1959 میلادی


فردریک هرزبرگ


ارائه نظریه دو ساحتی انگیزش
*****
سال 1960 میلادی


داگلاس مک گریگور


ارائه نظریه X و نظریه Y در مورد مفروضات مدیران
*****
دهه 1960 میلادی


ادوارد لورنز

(ریاضی دان)


مطالعاتی که زمینه ارائه نظریه آشوب را فراهم ساخت
*****
سال 1961 میلادی


رنسیس لیکرت


ارائه مدل سیستمهای رهبری با رهیافتی اقتضایی
*****
سال 1962 میلادی


آلفرد چندلر


انتشار کتاب استراتژی و ساختار و مطالبی در مورد نحوه تبعیت طراحی سازمان از استراتژی آن
*****
سال 1963 میلادی


سی. ارت و مارچ


انتشار کتاب نظریه رفتاری شرکت بزرگ و مطالبی در مورد ممانعت "رفتارهای سیاسی درون سازمان" از "دستیابی سازمان به حداکثر سود".
*****
سال 1964 میلادی


رابرت بلیک و جین موتون


ارائه مدل سبک سنج مدیریت
*****
سال 1965 میلادی


جون وودوارد


انتشار یافته هایی در باره تأثیر فن آوری بر ساختار و روشهای سازماندهی.
*****
سال 1969 میلادی


لارنس و لورش


انتشار کتاب سازمان و محیط و توسعه "نظریه اقتضا"
*****
سال 1970 میلادی


جیمز یورک

(ریاضی دان)


مطالعاتی که مبنای نظریه آشوب قرار گرفت
*****
سال 1970 میلادی


نظریه پردازان اقتضایی


ارائه نظریه اقتضایی و تأکید بر "مدیریت و رهبری بر مبنای مقتضیات".
*****
سال 1971 میلادی


شرکت اینتل


تولید و توزیع ریزپردازنده (تراشه کامپیوتر) و توسعه کامپیوترهای شخصی و تسری فن آوری اطلاعات برای استفاده مدیران سطوح مختلف.
*****
سال 1974 میلادی


رابرت جی.هونس و ترنس آرمیشل


ارائه نظریه رهبری مسیر- هدف
*****
سال 1977 میلادی


رزابت ماس کانتر


انتشار کتاب مردان و زنان سازمان و مطالبی در مورد ممانعت سلسله مراتب اداری از پیشرفت خانمها در سازمان
*****
سال 1980 میلادی


صاحب نظران مدیریت


توسعه رشته مدیریت در دو بخش عمده علوم رفتاری و مدیریت راهبردی و استراتژیک
*****
سالهای 1979 و 1980 میلادی


هنری مینتزبرگ


ارائه نظریه نقشها و الگوهای ساختار سازمانی
*****
سال 1981 میلادی


ویلیام توشی و ژوزف ام. جوران


ارائه نظریه z در مورد چگونگی استفاده از سبک مدیریت ژاپنی به وسیله مدیران آمریکایی
*****
سال 1982 میلادی


توماس پیترز

رابرت واترمن


ارائه نظریه کمال مدیریت
*****
سال 1985 میلادی


مایکل پورتر


انتشار کتاب مزیت رقابتی و تشریح اصول اساسی رقابت و تعیین استراتژی
*****
سال 1986 میلادی


ادوارد دمینگ


انتشار کتاب خروج از بحران
*****
سال 1987 میلادی


جانسون و کاپلان


انتشار کتاب روائی از دست رفته و مطالبی در مورد اینکه سودمندی حسابداری برای مدیران کاهش یافته است.
*****
سال 1990 میلادی


پیتر سنج


انتشار کتاب معروف اصل پنجم که موجب شهرت "نظریه یادگیری سازمانی" شد.
*****
سال 1994 میلادی


کلین و پوراس


انتشار کتاب بنا برای بقا و تشریح ارتباط طول عمر یک شرکت با هدفها و میزان بصیرت آن
*****
سال 1998 میلادی


مجموعه ای از مدیران قرن حاضر


اقدام به انتخاب اهبردها و استراتژیهایی برای برخورد با چالشهای قرن آینده.

منبع : مبانی سازمان و مدیریت- دکتر علی رضائیان- انتشارات سمت

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.50 (1 رای)