برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

تجارت الکترونیکی

نمایش # 

تجارت الکترونیک در اقتصاد جهانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1667

جهانگردی در دنیای مجازی به وسیله ناشناس

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1140

تجارت کودکان در اینترنت

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1122

نکات مهم در تجارت الکترونیکی

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1603

گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1407

ویژگی های فروشگاه های اینترنتی

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1343

تسریع درآمد تجارت الکترونیک

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1662

عامل هاي هوشمند در تجارت الکترونيک

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

807

شرکتهاي مجازي و شبکه آنها

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1135

اهداف استراتژيک در تجارت الکترونيک

مهدی یاراحمدی خراسانی

4 شهریور 1394

1208

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری