برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

کلمه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جملاتي آموزنده براي مديريت رفتار؛ 
کلمه 
Word

 سازنده‌ترين 
كلمه گذشت است
آن را تمرين كن

 پرمعني‌ترين
كلمه ما است
آن را به كار ببر

عميق‌ترين
كلمه عشق است
به آن ارج بنه.

بي رحم‌ترين
كلمه تنفراست
از بين ببرش.

سركش‌ترين
كلمه حسد است
با آن بازي نكن. 

خودخواهانه‌ترين
كلمه من است
از آن حذر كن.

ناپايدارترين
كلمه خشم است
آن را فرو ببر.

بازدارنده ترين
كلمه ترس است
با آن مقابله كن.

با نشاط‌ ترين
كلمه کار است
به آن بپرداز. 

 پوچ ترين
كلمه طمع است
آن را بكش

سازنده ترين
كلمه صبراست
براي داشتنش دعا كن. 

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 1.00 (1 رای)