برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت زنان

نمایش # 

سهم زنان در تصميم گيري هاي بين المللي

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 شهریور 1394

1389

زنان در سازمان ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 شهریور 1394

640

تقویت مشارکت کارکنان زن در مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 شهریور 1394

745

زنان مدیر:چالش ها و موانع

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 شهریور 1394

1143

جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 شهریور 1394

1192

مدیران زن در دولت جهانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

994

مديريت‌ زنان؛ در گذاري‌ دشوار

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

653

چرا زنان مدیران بهتری هستند

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

889

رشد اقتصادی در سایه مدیریت زنان

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

398

مديريت زنان را باور كنيم

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

611

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری