برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مدیریت زنان

نمایش # 

سهم زنان در تصميم گيري هاي بين المللي

مهدی یاراحمدی خراسانی

24 شهریور 1394

1468

زنان در سازمان ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 شهریور 1394

679

تقویت مشارکت کارکنان زن در مدیریت

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 شهریور 1394

799

زنان مدیر:چالش ها و موانع

مهدی یاراحمدی خراسانی

22 شهریور 1394

1215

جایگاه زن در عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری

مهدی یاراحمدی خراسانی

21 شهریور 1394

1283

مدیران زن در دولت جهانی

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

1038

مديريت‌ زنان؛ در گذاري‌ دشوار

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

698

چرا زنان مدیران بهتری هستند

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

943

رشد اقتصادی در سایه مدیریت زنان

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

425

مديريت زنان را باور كنيم

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 شهریور 1394

657

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری