مدیریار در رسانه

گفتگوی مدیر مسئول مدیریار با خبرنگار آینا

مهدی یاراحمدی خراسانی در گفتگو با خبرنگار آینا  با اشاره به این که توسعه نرم افزار در عرصه فرهنگ و اندیشه مهم ترین رسالت سایت جامع مدیریت است، افزود: پاسخگویی به نیاز و فطرت مخاطبان در شاخصه های مختلف دانش مدیریت اصلی ترین رویکرد این پایگاه اطلاع رسانی است.
وی تصریح کرد: کسب رتبه اول در جشنواره رسانه ای دیجیتال ۱۴ تا ۱۸ مهر در بخش مروج فرهنگ و اندیشه با توجه به تازه تأسیس بودن این سایت علمی _ آموزشی نشانگر این است که ” مدیریار ” گامی موثر در عرصه های تحول علمی و فرهنگ و اندیشه برداشته است.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه اطلاع رسانی مدیر با توجه به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه نرم افزاری و همچنین تازگی علم مدیریت و ناشناخته بودن بسیاری از مباحث آن در کشور راه اندازی شده و امید است که بتواند گامی موثر در رفع نیاز روز افزون جامعه در سطوح مختلف مدیریت بردارد.
گفتنی است، سایت جامع مدیریت با آدرس www.modiryar.com شامل بیش از چهار هزار مقاله علمی و همچنین مطالب گوناگون مدیریتی از جمله معرفی دانشمندان مدیرت معرفی رشته های مدیریت،‌ اخبار مدیریت و غیره را با کاربردی آسان و دسترسی سریع به لینک های مدیریت به کاربران خود ارائه می دهد.

http://www.iyna.ir/fa/detailnews.aspx?nid=463