مدیریت استرس

کنترل استرس و فشار عصبی

1-      علا ئم هشدار دهنده فشار عصبی را شناسایی کنید و اقدامات مقتضی را انجام دهید.

2-      از صحبت کردن در مورد وضعیت های که به نظر تنش زا هستند،ترس و واهمه نداشته باشید.

3-      هرگاه دچار فشار عصبی شدید ،قدم بزنید.با این کار دید شما نسبت به کار تغییر می یابد.

4-      از انجام کار های اداری در منزل خوداری کنید.

5-      مراقب هر گونه تغییر در خوردن و آشامیدن خود باشید.

6-      «گفتن حقیقت به شما نیرو می دهد».از بیان کردن حقیقت به مدیر خود راجع به وقایعی که در سازمان در جریان است هراسی نداشته باشید.

7-      هر زمان که احساس کردید کار های زیادی برای انجام دادن دارید ، حداقل یک کار را تفویض کنید.

8-      از افرادی که دچار فشار عصبی نمی شوند الگو بگیرید.

9-      از کار کردن در ساعت های طولانی و در تعطیلات آخرهفته اجتناب کنید.                       

10-   چنانچه دچار سردرد های مزمن یا بی خوابی هستید ، به پزشک  مراجعه کنید.

11-   هر چیزی که به شما در ایجادآرامش کمک می کند را یادداشت کنید.

12-    واقع بین باشید. بدن شما چیزهای زیادی به شما می گوئید.

13-   از خود بپرسید آیا برای دیگران ایجاد فشار عصبی می کنید یا خیر.

14-    روز های را که به شدت دچار فشار عصبی هستید یاداشت کنید.

15-   خود را قانع کنید. ممکن است خواهان خیلی چیز ها باشید اما امکان دسترسی به انها را ندا شته باشید.

16-   سعی کنید حتی المقدور میز کارتان را نزدیک پنجره قرار دهید.

17-   هنگام سفر های درون شهری ، کار اضافه ای انجام ندهید. بهترین کار این است که در طی این مدت به برنامه ریزی کارهای خود در طول روز بپردازید.

18-   هر هفته ساعتی را دور از کار و خانواده و تنها بگذرانید.

19-   باپیشرفت مهارت های خود می توانید  تغییرات درون سازمانی را پیش بینی کنید.

20-   عقاید وایده های مدیریتی جدید و مفیداتخاذ کنید و هرگز به ایده هایی که فقط مد روز هستند اکتفا نکنید.

21-   برای حفظ و نگهداری شغل خود به ارزش آن توجه کنید.

22-   از برنامه های آموزشی در یاد گیری فرهنگ های کاری مختلف و جدید ، کمال استفاده را ببرید.

23-   کارمندان هم فکر و همدل راشناسای و با آنها طوری بر خورد کنید که تغییرات را پذیرا باشند.

24-   حداقل یک بار در طول زندگی کاری شغل خود را عوض کنید.

25-   یادگیری تکنولوژی جدید را به تدریج شروع کنید  و اعتماد به نفس خود را باور سازید.

26-   سعی کنید دفتر کارتان نزدیک افراد دیگر باشد، چرا که جدایی موجب بروز تنش و فشارعصبی می شود.

27-   دفتر خانگی  خود را در محلی خارج از فضای زندگی خود بنا کنید.

28-   هیچ وقت برای یادگیری یک مهارت  جدید ، نظیر کار با کامپیوتر ، دیر نیست.

29-   قبل ازانتخاب شغل جدیدعوامل تنش زای آن را شناسایی کنید .

30-    تعداد و پیچیدگی کارهای که هر روز تفویض می کنید-وبه موفقیت می انجامد –را به تدریج افزایش دهید.

31-   به تمامی کارمندان بدون در نظر گرفتن پست وعنوان آنها ، احترام بگذارید.

32-   با همکاران طوری رفتار کنید که نشا نگر قدر دانی و سپاس شما باشد.

33-   برای برقراری ارتباط کاری با یک همکار جدید ناهاررا با او صرف کنید.

34-   از دفتر کار افراد بازدید و بدین وسیله خود را به آنها معرفی کنید.

35-   اگر همکاری دارید که در نزدیکی شما زندگی می کند ، در رفت و آمد به محل کار او را همراهی کنید.

36-   در بهبود کیفیت زندگی اداری نهایت سعی و تلاش خود را بکنید.

37-   همواره در رفتار خود نسبت به کارمندان انعطاف نشان بدهید، شاید شما از کل ماجرا خبر نداشته باشید.

38-   در اتخاذ تصمیم های بزرگ تعجیل نکنید.

39-   هفته ای یک بار ناهار را با همسر خود یا یک دوست نزدیک صرف کنید.

40-   به صحبت های فرزندان خود به دقت گوش دهید.

41-   اگر محل زندگیتان  نزدیک به محل کار است ، هفته ای چند بار مسافت بین منزل و محل کار را پیاده یا با دوچرخه طی کنید.

42-   احساسات و عواطف خود را به راحتی با دوستان نزدیک و افراد قابل اطمینان درمیان بگذارید.

43-   یک صندوق پیشنهادات نصب کنید تا کار مندان بتوانند نظرات خود را در مورد کاهش فشار عصبی در آن بیاندازند.

44-   با بحث در مورد مشکلات ، فشار را از دوش کارمندان خود بردارید.

45-   برای کاهش میزان  فشار عصبی پیاده روی کنید یا به شنا بروید.

46-   با نژاد پرستی و تبعیض جنسی درشرکت خود مبارزه کنید.

47-   قبل از طراحی یک برنامه کامل ، یک برنامه آموزشی در نظر بگیرید.

48-   برای کمک به کارمندانی که دچار فشار عصبی هستند ستاد های پشتیبان تشکیل دهید.

49-   در مواقع لزوم ، سرمایه گذاری در آموزش کارمندان را افزایش دهید.

50-   برای مقابله با فشار عصبی قبل از اتخاذ هر گونه استراتژی ،از منابع و امکاناتی که شرکت در اختیار دارد استفاده کنید.

51-   با بهبود کیفی وتنوع در غذاهای شرکت ، افراد را به خوردن غذاهای سالم عادت دهید.

52-   از سیاست شرکت خوددر مورد مدیریت تنش آگاهی داشته باشید.

53-   موارد غیبت افراد را بررسی کنید و ببینید در کدام یک از روزهای هفته آمار غیبت ها بیشتر است.

54-   چنانچه  می خواهیداز میزان اثر بخشی مداخله ها آگاه شوید ، به دنبال جمع آوری مشاهدات عینی خود باشید.

55-   اگر می خواهید روز را بدون فشار عصبی آغازکنید. از شب قبل میزتان را مرتب کنید.

56-   در وقت استراحت و تنفس ، به نحوی خود راسر گرم کنید.

57-   قبل از استقرار در یکدفتر جدید، نقشه اتاق های مختلف را بررسی کنید.

58-   پس ازنقل مکان به یک محل کارجدید، زمانی را برای فکر کردن درنظر بگیرید تا در یابید برای خوشایند ترکردن محل کار چه کار های را می توان انجام داد.

59-   از یکی از همکارانتان بخواهید تا شما راهر زمان که هیجان زده و عصبی هستید مطلع کند.

60-   در تخمین مدت زمانی که برای انجام پروژه لازم است ، همیشه زمان بیشتری را محاسبه کنید.

61-   مشکلات را بر پایه یک فاصله روزمره یاداشت کنیدو ببینید آیا می توان الگویرا از درون آن بیرون کشیدیا خیر.

62-   در تعیین اهداف واقع بین باشید تا در صورتی که در موعد مقرر موفق به انجام کاری نشدید، دچار فشار عصبی نشوید.

63-   اگر می دانید فرد نمی تواندکاری را انجام دهد، با درخواست کمک، او را دچار شرمندگی نکنید.

64-   نظرات منفی خود نسبت به همکاران را بروزندهید.

65-   چنانچه نیاز است کاری را با فوریت انجام دهید، از یکی از کارمندان قسمت پشتیبانی بخواهیدتا به تلفن ها پاسخ دهد.

66-   بعد از حدود یک ساعت کار بهتر است پنج دقیقه تنفس داشته باشید.

67-   بعد از اتمام هر کار در فهرست «کار های در دست اقدام» روی آن را خط بکشید . کوتاه شدن فهرست کارها احساس خرسندی و رضایت به بار می آورد.

68-   از دادن اطلاعات زیاد و نامربوط به افراد خود داری کنید.

69-   از پیام هایی که نیاز به پاسخ دارند یاداشتی تهیه و حتما آنها را پیگیری کنید.

70-   نامه ها و نمابر ها را صبح زود تهیه کنید- وقتی خسته هستید مهارت های ارتباطی شما نیز از کار می افتند.

71-   از مشکلات فرار نکنید ، آنها را با آغوشی باز پذیرا باشید.

72-   از افراد یا وضعیت هایی که شما را وادار می سازند رفتارهای ناخوشایندی از خود نشان دهید دوری کنید.

73-   ورزش می تواند به صورت موقتی خشم را درمان کند.

74-   تصمیمات مهم را با شتاب و عجله اتخاذ نکنید.

75-    با خود رو راست باشید.دلایل واقعی عدم قبول یک کار را پیدا کنید.

76-   برای استراحت دادن به بدن خود می توانید یوگا یا ورزش های مشابه را امتحان کنید.

77-   به همکارانی که دچارفشارعصبی هستند کمک کنید تا زمان خود را بهتر اداره کنند.

78-   از دوستان شخص مبتلا به فشار عصبی تقاضا کنید تا به او درحل مشکل کمک کنند.

79-   همکارانی را که دچارفشار عصبی هستند ،به مرخصی بفرستید.

80-   فقط در صورتی به همکاران خود وعده کمک دهید که مطمئن هستید از عهده آن بر می آید.

81-   به همکاران پیشنهاد کنید از مشکلات برای خلق فرصت های مفید استفاده کنند.

82-   به عقاید دیگران احترام بگذارید –همیشه حق با شما نیست.

83-   فهرستی از کارمندانی که می توانند فشار عصبی را از شما دور کنند ،تهیه کنید.

84-   به همکاران توصیه کنید تا دریک زمان مشخص فقط روی یک کار تمرکز کنند.

85-   مسائلی که در همکاران ایجاد فشارعصبی میکنند را یادداشت کنید.

86-   مطمئن شوید کارمندانی که با یکدیگر کار می کنند با هم سازگار هستند.

87-   اسامی افرادی که میتوانند به همکار خود -که دچار مشکل شده است-کمک کنند،را یادداشت کنید.

88-   کارمندان را تشویق کنید تا از یکدیگر پشتیبانی وحمایت کنند.

89-   جلسه های شما نباید بیشتر از نیم ساعت طول بکشد.

90-   از همکاران بخواهید تا کارهای خود را با ترتیب اولویت در یک دفتر یاداشت وارد کنند.

91-   موقع گفت گو با همکاران تمام عوامل مداخله گر را از بین ببرید .

92-   برای تعطیلات آخر هفتهفعالیت های را برنامه ریزی کنید. اجازه ندهید روزها همین جور بی برنامه و بیهوده بگذرند.

93-   به لطیفه های طنز پرداز مورد علاقه خود گوش دهید. خندیدن به شما کمک می کند که استراحت خوبی داشته باشید.

94-   قبل از رفتن به رختخواب از خوردن و آشامیدن زیاد جدا” خود داری کنید.

95-   هنگام استراحت روی زمین بخوابید ، ابتدا انگشتان پا وسپس به ترتیب اندام های بالای خود را استراحت دهید.

96-   هر سال در یکی از کلاس های شبانه ثبت نام کنید و آماده شوید تا نکات جدیدی یاد بگیرید.

97-   از شرکت خود بخواهید تا شما را به عضویت یکی از باشگاهای ورزشی نزدیک محل کار درآورد.

98-   تعطیلاتی که می توانید در آن به سرگرمی مورد علاقه خود  مشغول شوید را از دست ندهید.

99-   چنانچه می خواهید نرمش و ورزش جدیدی راشروع کنید ، از وجود یک مربی با تجربه و کاردان استفاده کنید.

100-       صبحانه را مانند پادشاهان ، ناهار را همانندشاهزادگان و شام را همچون گدایان میل کنید.

101-       چنانچه مجبور هستید ما بین وعده های غذا چیزی میل کنید ، بهتر است خوردن چیپس و یا هویچ خام را امتحان کنید.