مدیریت تحول و توسعه

پژوهش كليد طلايی توسعه و رشد سازمانی

پژوهش امروز به شاخص اصلي پويايي روابط اجتماعي و سازماني بدل شده است

خداوند انسان را در جهاني ناشناخته آفريد . انديشه ، پژوهش و وحي را چراغ راه رستگاري وي نهاد . انسان هر چه بيشتر در جهان ، از كتاب خدا ، انديشه و پژوهش استعانت داشته باشد ، زندگي بهتر و آينده اي روشن تر خواهد داشت . در دو سده گذشته جهان با بهره گيري از دستاورد پژوهشگران و انديشمندان جهش بزرگي در دانش و فن آوري داشته است و هر يك از كشورها كه در آن به مقوله انديشه و پژوهش بيشتر توجه شده به شكوفايي بيشتري دست يافته است. بديهي است كه ميزان توسعه يافتگي هر كشور در درجه اول با توان و ظرفيت علمي و فني آن كشور سنجيده مي شود و بي سبب نيست كه كشورهاي جهان همواره سعي دارند تا مجموعه ظرفيت و كارآيي علمي و فني خود را افزايش دهند و بخش هاي اين مجموعه را طبق برنامه هاي منجسم ، با مديريتي مدبرانه و سازمان يافته به سوي بهبودي و موفقيت پيش ببرند. بنابر اين پژوهش و تحقيق عامل اصلي رسيدن به رشد علمي و فني است .

در كشور ما نيز پس از انقلاب شكوهمند اسلامي ، مسؤولان با درك موقعيت راهبردي ايران در جهان ، همواره بر ضرورت توجه جدي به امر پژوهش و تحقيق به عنوان كليد توسعه علمي و فن آوري تأكيد كرده اند . تتبع و پژوهش در عصر امروز بيش از هر زمان ديگر به شاخص اصلي تحرك و پويايي روابط اجتماعي و به تبع آن سازماني بدل شده است و آن چه در عصر جديد ، پژوهش را به يك نهاد كارآمد سازماني بدل كرده است ارتباط يافتن آن به كار و پديده فن آوري و صنعت است اما در عصر حاضر ، پژوهش از عنصري در خدمت كار فراتر مي رود ، به طوري كه جامعه فرا مدرن امروز را ديگر بر محور افكار قرن بيستم تحليل نمي كنند . دانش و تبادل اطلاعات ، شاخص عصر حاضر به شمار مي رود، اين مطلب نزد صاحب نظران روشن شده است كه عامل اصلي رشد و توسعه پيشرفت علمي و فن آوري است و كليد اين پيشرفت تحقيق و پژوهش است .جامعه اي كه به تحقيق و پژوهش راه ندارد، از رشد و توسعه اصل درون زاي مداوم برخوردار نيست، اما همچنان كه علم از تحقيق نشأت مي پذيرد، تحقيق نيز چون ميوه شيرين از درخت علم بر مي آيد و به عبارت ديگر بايد نخست معلومات علمي موجود باشد و آن گاه تحقيق و تفحص آن معلومات را به كار گيرد و از اين رهگذر به شناخت مجهولات و كشف اسرار خلقت پي ببرد .

سازمان هاي ياد گيرنده ، پيوسته در تلاش هستند تا از مسير تحقيق و پژوهش در زمينه هاي مرتبط حوزه كاري خود ، به تعالي سازماني دست يابند و در جهان رقابتي امروز با بهره گيري از اين فرايند پرشتاب ، جايگاهي براي عرضه و حرفي براي ارائه داشته باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *