دلنوشته ها

امید

⛱ محبوب من! روحم جسمم، وجودم، فطرتم، خلقتم و تمام اعضا و جوارح بدنم آنچنان بلند بلند نام تو را می خواند که هیچ نجوای ناامید کننده ای به گوشم نمی رسد. کسی که تو را دارد کم ندارد، غم ندارد، غصه و ماتم ندارد و می داند مهر ثابت و عشق پایدار او را در آغوش پر محبتش می فشارد تا غم و ناامیدی را از وجودش بزداید.

‌?گویند ناامیدی همواره با امید است
?در ناامیدی من وصال تو نوید است

#امید
#وصال
#ناامیدی
#دلنوشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *