دلنوشته ها

اسير


⛱ نمی دانم اين خواسته های من اسمش چيست؟ علاقه، عشق، غرور یا جنون؟ من مشتاق وصال اویم بی محابا، بی پروا و بی انتها. دلم می خواهد او را اسیر خویشتن کنم؛ با اکسیر محبت، با دریای مهربانی و با اشتیاق وصف ناپذیر وصال.

⛱ با او کاری می کنم که نتواند به غیر از من بیندیشد؛ چون من به غیر او نمی اندیشم. تمام داشته های خود را به پای او می ریزم؛ چون داشته ای جز محبت او ندارم. نمی خواهم اسیر چیزی باشد؛ ولی با او چنان رفتار می کنم که نتواند از اسارت عشق و محبت من بگریزد.

⛱ خدایا مرا یاری فرما! یاری فرما نگاهم به چیزی باشد که تو از آن خرده نگیری. یاری فرما دوست دار چیزی باشم که رضایت تو در آنست. یاری فرما به کسانی تکیه کنم که جز سودای تو در سر ندارند. یاری فرما به کسی محبت کنم که تو او  را شایسته محبت ناب و پاک می دانی.

#اسیر
#عشق
#دلدار
#دلداده
#معشوق
#دلنوشته
#غارتنهایی
#پایگاه_جامع_مدیریار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *