دلنوشته ها

رفیق و همراه روزهای سخت


⛱ معبود بی همتای من! رفیق و همراه روزهای سخت زندگی ام! تو را دوست دارم که تنها سرمایه و داشته من هستی، از پدر و مادرم مهربان تری، عیب هایم را می پوشانی، خطاهایم را نادیده می انگاری و مرهمی بر زخم های دل خسته من می شوی. تو را دوست دارم بخاطر خودم، بخاطر خودت، بخاطر خوبی هایت و تنها به خاطر خدا.


#هستی
#رحمت
#حکمت
#دلنوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *