مدیریت علوی

رهبری در نهج البلاغه…

 

دیدگاه امام علی(ع) نسبت به رهبری دیدگاهی مردم محور است که اگر نفوذی و فرمانی وجود دارد در جهت رفاه زیردستان وعامه ی مردم است واگر رهبر به دنبال تحقق اهداف سازمان و مجموعه خاص خود است، این اهداف جز رضایت مردم نیست. واینجاست که امام علی(ع) رهبری را وظیفه ای سنگین و دشوار می داند.
Leadership in Nahjolbalaghe:
Based on Imam Ali’s belief stinginess,ignorance,cruelty,injustices,and apostasy are among the features that a leader has to avoid.He believes that faithfulness is an outstanding characteristic of leaders.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *