دلنوشته ها

رو در روی آفتاب

⛱ مرا سرزنش نكنيد! من هم تاريكی را دوست ندارم. من هم تحمل سرما را ندارم. من هم عاشق تلألو، روشنائي و گرماي خورشيدم. اما چه مي شود كرد؟ نمي توانم ابر سياه را از پيش روي خورشيد كنار بزنم. نمي توانم با ابر و باد و مه و خورشيد و فلك نبرد نمايم. تنها مي توانم به آسمان خيره شوم و دست نياز به سوي قادر بي نياز دراز كنم و عاجزانه از او بخواهم بادي فرح بخش را روانه سازد تا ابر سياه را به كناري رانده تا من هم بتوانم رو در روي آفتـــاب قرار گيرم. و با گرماي اميد بخش و تلألو آرام بخش او اميد و شادابي زندگاني را به آغوش كشم و از ملامت ها رهائي يابم.

#رها
#امید
#آفتاب
#آغوش
#عاشق
#دلنوشته
#غارتنهایی
#پایگاه_جامع_مدیریار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *