مدیریت مفاهیم نوین

مديريت التماسی

نویسنده: يزدان حيدری

فضاي كسب و كار در ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و به مرور زمان، نامطلوب تر مي شود.
طبق آمار نشريه اكونوميست، رتبه جهاني ايران در سال 2005 از سطح 108 به ترتيب به رتبه هاي 113، 119 و 135 طي سال هاي 2006، 2007 و 2008 تنزل كرده است و اخيرا بانك جهاني رتبه مان را 143 در سال 2008 اعلام كرده است. از سوي ديگر براساس آمار جديد صندوق بين المللي پول به دليل رشد بالاي نرخ تورم، كشورمان در سال 2007 از ميان 180كشور رتبه 176 را از آن خود كرده است كه به اين ترتيب بعد از ايران، كشورهاي اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه در رتبه هاي 177 تا 180 جاي گرفته اند. اين پارامتر اقتصادي در شرايطي در برابر ما قرار دارد كه همزمان با رشد فرآيند واردات كالابه كشور، امكان رقابت توليدكنندگان و محصولات داخلي با رقباي خارجي بسيار دشوار است.
از سويي رشد رو به تزايد واردات به كشور طي چهار سال اخير حكايت از آن دارد كه طي سال جاري ارزش واردات به سطح 50 ميليارد دلار مي رسد.
حال با فرض اينكه هر يك ميليارد دلار واردات يكصد هزار فرصت شغلي را از ميان مي برد، توصيف وضعيت نابسامان صنعت را بيشتر نمايان مي سازد. تمام موارد يادشده بر اين نكته تاكيد دارد كه صنعت و توليد در كشور از رونق و سودآوري مناسبي برخوردار نيست. در حال حاضر صنعت كشور به دليل كاهش سوددهي توليدات صنعتي، رسيدن به سطح زيان دهي و مضاف بر آن مشكلات كمبود نقدينگي با ناملايمات جدي روبه رو است. از سوي ديگر با وجود به كارگيري شيوه هاي نوين مديريتي، مانند نظام هاي پيشرفته كيفي، نظام 5S، پيشنهادات، بهره وري، بهبود مستمر، توليد ناب، شش سيگما و غيره، اغلب مديران واحدهاي صنعتي مجبور به استفاده از شيوه مديريتي نوين ايراني به نام مديريت التماسي (خواهشي) شده اند كه در يك سال اخير توسعه آن شتاب روزافزون داشته است!
بالاترين كاربرد مديريت التماسي در بانك ها اجرا مي شود؛ چون در اثر رشد نرخ تورم و افزايش هزينه هاي توليد در سال هاي اخير نياز به تسهيلات بانكي بيشتر شده و اگر واحدها بخواهند توليد خود را افزايش دهند، بايد اين نياز فزون تر شود. از اين رو براي دريافت اعتبارات، به رغم ارائه تمام مستندات، جز التماس راهي نيست و حتي براي دريافت تسهيلات اعتباري مصوب قبلي نيز بايد التماس كرد، زيرا بسياري از مشتريان بدهي معوقه خود را به بانك نتوانستند به موقع پرداخت كنند و بانك ها به علت كمبود منابع، حتي از ارائه تسهيلات مصوب قبلي معذورند. همچنين براي دريافت تسهيلات از منابع جديد التماس هم فايده اي ندارد. زيرا بايد به ساير بانك ها هيچ گونه بدهي معوق نداشته باشيد. هر چند اسناد ملكي و تضمين هاي فراوان ارائه دهيد، اين در حالي است كه شما تسهيلات مي خواهيد تا بدهي خود را پرداخت كنيد و دريافت پول از يك بانك و واريز آن به بانك ديگر، كه البته موجب افزايش نرخ نقدينگي هم نمي شود، نيازمند التماس است.
اما درخواست و تمنا از دولت به اينجا ختم نمي شود، چرا كه بايد التماس دارايي را كرد، چون كه اصلاباور ندارد به علت افزايش هزينه هاي توليد، عدم افزايش مناسب قيمت ها، رشد هزينه هاي توليد و كاهش درآمدزايي، سود شما به شدت كاهش يافته يا شركت زيان داده است و شما مجبوريد براي تمديد كارت بازرگاني يا دريافت تسهيلات از بانك ها حساب خود را با دارايي تسويه كنيد. در هر صورت بايد ماليات قطعي اجباري را پرداخت كنيد تا بعدا با شكايت به شوراي عالي مالياتي، موضوع رسيدگي شود، البته اگر باز در آنجا نياز به التماس نباشد!
در اين بين التماس به بيمه تامين اجتماعي نيز جاي خود دارد. با پرداخت بيش از 30درصد حقوق و مزاياي كاركنان به عنوان حق بيمه كه خدمات ارائه شده آن به هيچ وجه متناسب با اين هزينه نيست، حتي يك روز هم نمي توان در پرداخت آن، تاخير داشت، چون با جريمه اي سنگين مواجه خواهيد شد.
فراموش نشود كه به مشتريان به ويژه اگر شركت هاي دولتي باشند، جهت قبولاندن قيمت نيز علاوه بر ارائه مستندات كافي به علت عدم قبول بعضي هزينه ها و علي الخصوص دريافت مطالبات معوق بايد التماس كرد.
در اين شيوه مديريت نوين بايد براي ادامه كار برخي از پرسنل كارآمد از شركت نيز التماس كرد، زيرا آنها در هر لحظه مي توانند استعفا دهند وياتا يك ماه بعدهم سر كار خود حاضر نشوند؛ زيرا عمدتا مجبورند به خاطر رشد نرخ تورم و خصوصا هزينه هاي مسكن از حقوق بگيري دست بكشند و به كارهاي غيرتوليدي كه بتوانند هزينه هاي زندگي شان را تامين كنند، رو آورند. شما ناچاريد براي نگهداري اين كاركنان التماس كنيد. در صورتي كه به راحتي نمي توانيد كاركنان ناكارآمدي را كه بهره وري ندارند، مجبور به ترك كار كنيد و در اين مورد حتي التماس به اداره كار نيز دردي را دوا نمي كند و ساير التماس هاي ديگر …
با اين حال، چون ملت عاطفي اي هستيم، اين نوع مديريت بعضا در مناسبات داخلي مشكل گشا است، ولي در مورد خارجي ها كه عاطفي نيستند، چه بايد بكنيم؟ چون براي رشد توليد و صنعت نياز به سرمايه گذاري و مشاركت خارجي، كسب دانش فني و پذيرش L/C (به جاي فروش نقدي) و اعتبارات بانكي نيازمند تماس با شركت هاي خارجي هستيم؟ و آن وقت چطور؟ و آيا اين راهي است كه اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه صنعتي نظير كره جنوبي، چين، هند، تركيه، مالزي و … براي پيشرفت صنعتي طي كرده اند؟

*منبع:

http://www.barnameh-budjeh.com/npview.asp?ID=1707764

Solicitation Management System

Overview

The purpose of this project is to build a system that allows funding organizations to conduct grant solicitations over the Web. The system allows organizational staff to create and manage any number of grant solicitations, and to manage a pool of expert evaluators. The system supports the following basic activities needed to conduct a grant solicitation from inception through the first round of eliminations, or first down select. The system will be extended in the future to support real-time panel review and final elimination.

 • Evaluators register themselves.
 • A staff member creates a solicitation.
 • Applicants submit grant proposals.
 • Staff print interim reports.
 • Staff assign evaluators to proposals.
 • Evaluators read proposals.
 • Evaluators submit evaluations.
 • Staff perform first down-select (elimination).
 • Staff print reports.

The system will be extended by adding the following steps.

 • Staff organize panels.
 • Panelists read proposals.
 • Applicants present to panelists; panelists evaluate and score proposals.
 • Staff print reports.
 • Staff perform second down-select (final elimination).
 • Staff print final reports.

Funding for this project has come from the Office of Technology Transfer and Commercialization at CSUSB.

Presentations

Contributors

The following individuals have been involved in the development of SMS, which began in July, 2003.

 • Dr. Arturo Concepcion, project lead
 • Dr. David Turner, technical lead
 • Dr. Tong Yu, security consultant
 • Dr. Josephine Mendoza, database consultant
 • Dung Vu, OTTC system and database administrator
 • Satya Prasad, graduate student
 • Rajiv Sadagopan, graduate student
 • Rick Pallow, graduate student
 • Jonathan Wang, graduate student
 • Alan Lin, graduate student
 • Christina Wu, graduate student
 • Robert Chen, graduate student
 • Yao Lung Fan, graduate student
 • Kun-Che (Brent) Chen, graduate student
 • Chia-Ming (Jeremy) Chang, graduate student

Current Development Activities

 • Make application questions specific to solicitations. (Jeremy)
 • Make evaluation questions specific to solicitations. (Jeremy)
 • For the above 2 tasks, provide a clone function that allows the officer to clone an old solicitation. (Jeremy)
 • Add reports in PDF format. (Jeremy)
 • Improve graphics, layout and client’s interface. (Jeremy)
 • Allow officer to upload solicitation instructions for each solicitation. (Jeremy)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *