مدیریت عمومی

مدیریتی؛ نقش جنسیت درعملکرد گروه‌ها…

men & women

علاوه برتفاوتهای فرهنگی،نقش جنسیت نیزدرعملکرداعضای گروه مهم است.براساس تحقیقات انجام شده در زمینه ی کار ورهبری گروه،مردهاو زنهابه شیوه ای متفاوت ازیکدیگرعمل می کنند.« زنها معمولاً بیشتـر بـرفرایندیک کارتاکید میکنند.در حالیکه مردهابیشتربدنبال رسیدن به اهداف هستند.برای زنها فرایند تولیدازخود محصول مهمتر است.» مطالعات نشان میدهد:« کارکنان،مدیرانی راترجیح میدهند که خصوصیات مردانه از خود نشان می دهند»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *