مدیریت بهره وری

خصوصيات مديريت بهره‌وری فراگير

نویسنده: میثم شیراوند

الف) قابل استفاده در سطوح خرد- کلان سازمان

مدیریت بهره وری فراگیر روشی سینماتیک است که برای اندازه گیری و نظارت بر تغییرات بهره وری کلی و بهره وری های جزئی واحدهای عملیاتی سازمان و همچنین مجموعه سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. این امر مزیت منحصر به فرد سیستمهای مدیریت بهره وری فراگیر است که می تواند شاخص های بهره وری را هم در سطح کل سازمان و هم در سطوح قسمتهای سازمان اندازه گیری کند. چون مدیریت بهره وری فراگیر ماهیتا هم بصورت کلان و هم به صورت جزئی قابل استفاده می باشد می تواند به تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان کمک کند (نشان دهد که روندهای بهره وری طی زمان، در سازمان چگونه است) و هم جنبه آینده نگرانه دارد. یعنی می تواند مشخص کند در چه نقاطی منابع خاص یا واحد های خاصی از سازمان به طور موثر و کارا عمل نمی کنند که در آن صورت می توانند بر میزان بهره وری سازمان در آینده تاثیر نامطلوب بگذارند.

ب) جامعیت

مدیریت بهره وری فراگیر، در هر سازمان اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی قابل استفاده می باشد. از جمله در بیمارستان ها، بانک ها، شرکت های بیمه، سازمان های تولیدی یا خرده فروشی، تولیدکنندگان غذای آماده، موسسات مشاوره ای، شرکت های معماری، پیمانکاران ساختمانی، هتل ها، متلها، شهرداری ها، فرمانداری ها، نهادها وموسسات آموزشی، سازمانهای تبلیغاتی، سازمان های انتشاراتی، شرکت های حمل و نقل، نیروگاهها، موسسات مذهبی یا حتی در خانه یعنی در همه جا که منابع وجود دارد. مفهوم کاربردی و عملیاتی از مدیریت بهره وری فراگیر استفاده ی جامع آن را ممکن می سازد.

با توجه به اینکه مدیریت بهروری فراگیر در هر شرکت و سازمانی نیاز اساسی می باشد و از آنجایی که مهندسان صنایع وظیفه ی انجام مدیریت بهره وری فراگیر را به عهده دارند، روشن می شود که حضور فعال مهندسان صنایع در تمام موسسات امری ضروری و کارا خواهد بود. با توجه به متن فوق حتی وجود حداقل یک مهندس صنایع در هر خانه الزامیست!!!!

پ) در دسترس بودن نرم افزار

نرم افزار کامپیوتری برای استفاده از مدیریت بهره وری فراگیر متناسب با کامپیوترهای عمده- ریزکامپیوترها طراحی شده است.

ت) همسویی با مدیریت بهره وری

اجرای مدیریت بهره وری فراگیر هر سازمان را قادر می سازد سیستمی برای اندازه گیری بهره وری را طراحی و اجرا کند و براساس آن عملکرد سازمان را ارزیابی و برای بهبود   بهره وری برنامه ریزی کند و آن برنامه را به اجرا درآورد.

ث) زمان اجرا

آشنایی با مدیریت بهره وری فراگیر در هر سازمان در صورتی که افراد مسئول اجرای آن، سمیناری یک روزه درباره ی تشریح موضوع آن برگزار نمایند، کاری نسبتا ساده است. زمان اجرای مدیریت بهره وری فراگیر با حدود و دامنه ی سنجش بهره وری، تمایل مدیریت به نهادینه کردن سیستم بهره وری به عنوان بخشش از فلسفه ی مدیریتی، میزان آموزش و مهارت کارکنان در این زمینه و میزان تعهد سطوح مختلف مدیریتی به برقراری چنین سیستمی بستگی دارد.

ج) ارتیاط سوددهی

مدیریت بهره وری فراگیر ارتباطی یگانه و منحصر به فرد با سودآوری دارد. مفهوم نقطه ی سربه سر بهره وری فراگیر نشان می دهد ناحیه ای وجود دارد به عنوان ناحیه ی سود که دربالای نقطه ی سربه سر و ناحیه ای به عنوان زیان که در پایین نقطه ی سربه سر قرار دارد. مدیریت سازمان می تواند از سیستم مدیریت بهره وری فراگیر برای نظارت بر روی نه تنها تغییرات بهره وری کلی در سازمان استفاده کند، بلکه بتواند تغییرات سودآوری سازمان را مورد دقت و بررسی قرار دهد.

* منبع: http://staffing.persianblog.ir/post/40

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *