مدیریت منابع انسانی

تواناسازي كاركنان

 

سمينار علمي – آموزشي توانا سازي كاركنان و توانمند سازي سازمان با هدف آشنايي شركت كنندگان با فرايند توانا سازي كاركنان وتوانمند سازي سازمان در مشهد مقدس برگزار شد . در اين سمينار سخنران جلسه دكتر سكّاكي ابتدا به تشريح ارتباط بين مديريت استراتژيك با برنامه ريزي بلند مدت پرداخت . زير سيستم هاي يك سيستم جامع را بر شمرد . در ادامه منابع انساني را عامل استراتژيك در سازمان ها دانست و گفت : منابع انساني سرمايه هاي بنيادي سازمان ها و منشاء هر گونه تحول و نوآوري و پايداري در مقابل تحولات محيطي يا ضعف ، شكست ، مرگ و حيات سازمان ها هستند . شعاع اثر اين منبع بسيار گسترده است و به عنوان زير سيستم كليدي هر سيستمي شناخته مي شود . دكتر سكّاكي شتاب تغييرات فن آوري را فزاينده دانست و تصريح كرد پيش بيني هاي اوليه نشان مي دهد كه  فن آوري هاي آينده در مدت زمان هايي به مراتب كمتر از گذشته در بين جوامع رواج پيدا مي كند و اين نشان دهنده شتاب تغييرات فن آوري است و در آينده تقاضاي بازار ، شيوه زندگي ، عادات اجتماعي و … از ابعاد مختلف با شتاب بيشتري تغيير خواهد كرد .

در ادامه ايشان به تشريح مفهوم توانا سازي كاركنان پرداخت و گفت : آموزش رسمي ، آموزش غير رسمي ، انتقال تجربيات شغلي ، تنظيم روابط و ارزيابي هاي شخصيت و توانايي هايي كه كاركنان را جهت آماده شدن براي آينده كمك مي كند ، توانا سازي كاركنان ناميده مي شود . توانا سازي موجب آماده شدن كاركنان براي رويارويي با تغييرات احتمالي درشغل فعلي مي شود. تغييراتي كه ممكن است در اثر تغيير فن آوري ، طراحي هاي كار ، مشتريان يا بازار محصولات بوجود آيند .
دكتر سكّاكي مفهوم و ماهيت توانمند سازي سازماني را نوعي تجديد نظر اصول در پرورش مديران و آموزش كاركنان ، تجديد نظر در نظام هاي ارزشي ، اعتقادات و طرز تفكر موجود در داخل سازمان دانست و گفت : توانمند سازي ماهيتا” از جنس تغيير و تحول است .
وي توانمند سازي سازمان را در گرو توانمند سازي كاركنان دانست و گفت : وصول به اهداف توانمند سازي سازماني ، تحقق مفهوم و ماهيت توانمند سازي سازماني و به دست آوردن و ايجاد ويژگي هاي سازمان توانا از طريق توانا كردن كاركنان حاصل مي شود .

در ادامه به بيان مهارت هاي ضروري براي منابع انساني پرداخت و مهارت هاي مديريت زمان ، مهارت هاي فكري و تصميم گيري ، مهارت هاي كلامي و بيان مهارت هاي ارتباطي ، مهارت هاي كار گروهي ، مهارتي مطالعه و تحقيق ، مهارت هاي گزارش نويسي و … را جزء مهارت هاي ضروري براي منابع انساني عنوان كرد .

در پايان دكتر سكّاكي به بيان اهميت هوش هيجاني پرداخت و گفت : با تمام تأكيدي كه در سازمان ها بر هوش عقلي مي شود اما در تعيين سهم عوامل مربوط به موفقيت هاي تحصيلي و شغلي دانشمندان سهم I . Q را تنها 20 درصد و سهم E . Q را 80 درصد مي دانند . هوش عاطفي يا هيجاني توانايي هاي يك شخص در مواجهه با چالش هاي محيطي است و موفقيت هاي فرد را در زندگي پيش بيني مي كند .
دانشمندان بسياري معتقدند كه از طريق هوش عقلي مي توان به استخدام يك سازمان درآمد ، اما تنها از طريق هوش هيجاني است كه مي توان در شركت يا مؤسسه دوام آورد ، رشد كرد و به مقام هاي بالا رسيد . در پايان شركت كنندگان در جلسه ، سؤالاتي را در موضوع بحث عنوان كردند كه از سوي دكتر سكّاكي پاسخ داده شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *