مدیریت فروش

سيستم توزيع و فروش

مديريت فروش بر مبناي اطلاعات

سيستم توزيع و فروش

تحقق “مديريت فروش بر مبناي اطلاعات” نياز به امكانات ، جهت شناخت بازار دارد.
بدين منظور سيستم فروش ر ا ي و ر ز اطلاعات جامع نسبت به كالاهاي قابل فروش ، مشتريان ، وضعيت اعتباري مشتري و پراكندگي جغرافيائي حوزه هاي فعاليت ايشان را بدست مي دهد .

خلاصه مشخصات سيستم توزيع و فروش
اعلام لحظه اي موجودي كالاي آماده فروش
كنترل ميزان اعتبار مشتري در حسابجاري و بصورت اسنادي
صدور پيش فاكتور فروش با تاريخ اعتبار معين
ثبت وكنترل نرخ فروش محصولات باتاريخ اعتبار
كنترل ونگهداري تاريخچه تغييرات قيمت بصورت ادواري
كنترل واعمال نرخهاي فروش گوناگون مانند عمده فروشي ، نمايندگي و …..
جمع آوري اطلاعات مشتريان و امكان طبقه بندي آنها
اعمال تخفيف فروش موردي و ياضابطه مند ( براساس نوع فروش ، حجم كالا ، سقف مبــلغ خريداري شده و … بصورت اتوماتيك )
شناسائي و اعمال عوارض قانوني فروش
تعيين اهداف توسعه فروش به تفكيك مشتري ، شهر ، استان بــراي مقاطع زمــاني و كنترل دائمي برنامه و عملكرد سطوح مختلف پيش بيني شده
امكان محاسبه حجم هر محموله براي بهره گيري ازحجم كاميون
امكان محاسبه وزني هرمحموله براي انتخاب ظرفيت مناسب
امكان ثبت فاصله ، محل تخليه بار جهت برنامه ريزي پخش درسطح خرده فروشي
امكان تطبيق وزن ناخالص باكارت باسكول خروجي ازانبار (جهت تقويت كنترلهاي داخلي)
ارتباط با سيستم انبارمحصول و انتقال مكانيزه درخواست به انبار وبالعكس (برگ تحويل و موجودي به فروش)
امكان صدور حواله ، برگ تحويل ، فاكتور فروش و چاپ آنها با فرم دلخواه
امكان انجام عمليات برگشت از فروش ، ابطال و تعديل پيش فاكتور وساير اوراق
ثبت اطلاعات دريافت و پرداخت مشتريان و طبقه بندي بابت دريافت يا پرداخت
كنترل اسناد دريافتني مشتري و وضعيت وصول آن
وضعيت مانده مشتريان و كنترل تسويه هرفاكتور فروش
ارتباط با سيستم مديريت وجوه نقد ( دريافت و پرداخت ) بصورت لحظه اي و متقابل
صدور اسناد حسابداري و انتقال به سيستم مالي
امكان انتقال اسنادمانده دار به سال مالي بعد
تهيه گزارشات كنترلي ، آماري ومديريتي كه بصورت TEXT وGRAPHIC قابل مشاهد ه و چاپ است و اعم آنها عبارتند از :
1- تهيه ليستهاي فروش روزانه ، تحويل روزانه وليست واريزي مشتريان به تفكيك كالا ، مشتري، برگ فروش و …
2- تهيه ليست هاي ميزان توزيع كالا به تفكيك استاني ،منطقه ،مسير، نوع مشتريان و …
3- آمار فروش جهت سازمانها و وزارتخانه‌هاي مختلف به فرم‌هاي دلخواه
4- فروش ماهانه وسه ماهه جهت ارائه به وزارت دارائي به صورت چاپي يا فلاپي
5- تهيه ليستهاي عوارض شهرداري ، سازمان حمايت ، آموزش وپرورش ، حفظ آثار ملي و … به فرمهاي مختلف
6- امكان تهيه ليست مشترياني كه بالاي حجم خاصي (ريالي ، تعدادي) خريداري نموده اند
7- تهيه آمار فروش توسط نماينده (ويزيتور)
8- تهيه گزارش صورت وضعيت مشتري (مشتري خاص و ياگروهي) و مانده حساب درمقاطع زماني مختلف
9- تهيه انواع گزارشات مقايسه اي ( درخواست با فروش قطعي ، فروش نماينده هاي مختلف ، قيمت هاي و….)
10- تهيه گزارش ميزان درخواست منطقه ، مسيرجهت برنامه ريزي بارگيري
11- تهيه گزارش مقايسه اي عملكرد دوره اي بااهداف برنامه ريزي درسطوح مختلف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *