مدیریت فروش

فروشنده موفق – مشتری راضی

بزرگترین سرمایه یک فروشنده اعتماد بنفس او درجریان فروش است

مشتری
مشتری تنها منبع سود فعلی و رشد سازمان می باشد. البته تشخیص، جذب و حفظ یک مشتری خوب که سود زیادی برای سازمان به همراه دارد بعلت بالارفتن آگاهی مشتریان و در نتیجه تغییر سطح توقع آنها و همچنین وجود رقابت تنگاتنگ، برای فروشندگان کاری دشوار است ولی با بهره گیری صحیح و اصولی از فن آوری اطلاعات، تشخیص و مدیریت مشتریان به بهترین وجه امکان پذیر می گردد.

ارتباط
رابطه میان یک سازمان و مشتریانش یک رابطه مداوم، دو جانبه، فعل و انفعالی و بسیار با ارزش و سودمند، می باشد. این رابطه می تواند کوتاه و یا بلند مدت، مداوم و یا گسسته، به دفعات ویا یکباره باشد. حتی اگر مشتریان نسبت به سازمان و محصولات آن نظر مثبتی داشته باشند، باز هم رفتار آنها در مورد خرید از سازمان، غیر قابل پیش بینی بوده و بستگی بسیار زیادی به شرایط و موقعیت خواهد داشت

نیاز مشتری چیست؟
نیاز مشتری به کالا گاهی اوقات یک نیاز مادّی است ولی گاهی اوقات جنبه روحی و روانی به خود می گیرد . فروش کامل زمانی اتفّاق می افتد که هم زمان چندین نیاز مشتری برآورده شود.

مشتری راضی
مشتری راضی کسی است که احساس کند بعد از خرید درست همان چیزی را خریده است که دلش می‌خواست بخرد.

راه های شناخت مشتری
برای شناسایی مشتری سعی کنید بدانید:

1. در حال حاضر او از چه کالاهایی استفاده می کند.
2. چه مشخصه ای از کالای موجود را دوست دارد.
3.بودجه خریدار چقدر است؟
4.تهیّه محصول چقدر برای او حیاتی است.

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه یک فروشنده اعتماد بنفس او درجریان فروش است.

تفاوت
فرق است بین فروشنده ای که 30 سال به یک روش فروش می‌کند، با فروشنده‌ای که هر سال 30 روش فروش را آزمایش می‌کند.

فروشنده کارآمد
فروشنده کارآمد کیست؟
فروشنده‌ای که همیشه در حال یادگیری سبکهای جدید فروش است.

هدفمندی در فروش
فروشندگی بیش از هر چیز با هدف گزینی ارتباط دارد. فروشنده ای که برای روزها و ماه ها و حتّی سال های بعدی برنامه فروش دارد سهم بیشتری از فروش بازار را نصیب خود می‌کند.

چرا مشتریان می‌روند؟
66%  مشتریان به این دلیل از ما فاصله می گیرند که احساس می‌کنند ما به حد کافی به آنها توجّه نکرده ایم.

مهمترین درس فروشندگی
از فروشنده‌ی موفّقی پرسیدم: مهمترین درس فروشندگی چیست؟
گفت: تماس دائم با مشتری.

فروشنده موفّق
فروشنده موفّق، مشتری را به حرف زدن وا می دارد و خودش سراسر گوش می شود. فروشنده ناموفّق، مشتری را به سکوت می‌کشاند و خودش یکسره حرف می‌زند.

دو چیز با ارزش
سعی کنید پس از فروش، مشتری دو چیز را به همراه خود ببرد:
کالایی که فروخته اید.
نام نیکی که از خود بر جا گذاشته اید.

راه حل
فروشنده ناموفّق یک را ه حل پیش پای مشتری می‌گذارد. فروشنده موفّق راه حل های مختلفی را به مشتری پیشنهاد می‌کند.

منبع: bashgahedanaei.ir

How To Be a Successful Salesman

 

By Saurabh Kouvaritakis,

published Nov 09, 2007

Sales is a domain where many have made a living out of pure wit, charm, and a knack for being in the right place at the right time. But that doesn’t apply to everybody in the industry – some of us have to rely on more down to earth methods, such as coming up with something more substantial than a plan to talk your way into meeting your sales target. The fine points of a good selling strategy are as follows:

1. Grab your prospective customer’s attention. Keep it.

By gaining a firm foothold on your customer’s attention, you gain access to his decision-making mechanism. From there, you can influence, add to, and even redirect his or her thoughts with your skills of persuasion. But at the moment, the point is getting that foot in the door. One way would be to give the customer a bold introductory statement – a famous quote, a declaration, or (more appropriate for face-to-face clientele) a hard-hitting question(s). The preferred effect for a bold introductory statement would be that of a sudden revelation on the part of the customer, that something is missing from his life. Once the foothold is there, get the customer to contact you further (either via telephone, or electronically via email or the product website), thus involving him in the selling process. This acts as additional insurance that the customer’s interest in what you have to say about the product is maintained. Even if rejected by the customer, at least give him a means to contact you – the seed is sown, and yet may bear fruit. The customer may reconsider your offer in the near future.

2. Attempt to convince your customer to buy your product via one or both of these two ways:

a. Making logical deductions about why the customer would need the product.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *