مدیریت فروش

چگونه یک فاکتور فروش انگلیسی بنویسیم؟

نویسنده: محمد رضا نوروزی

چه مواردی دریک فاکتور وجود دارد؟ و لازمه های یک فاکتورمناسب چیست ؟

چه مواردی دریك فاكتور وجود دارد؟ و لازمه های یك فاكتورمناسب چیست ؟
وقتی كه شما یك كالایی را فروخته اید یا خدمتی را كرده اید زمان نوشتن فاكتور رسیده است .

یك فاكتور فقط نشانگر این نیست كه به ما نشان دهد كه:
ـ خریدار یا فروشنده كیست؟
ـ چه قدرفروشنده به ما پول داده است؟
ویا اینكه شماره بازرگانی فرد خریدار چیست؟

بلكه یكی از عوامل تعیین و تشخیص میزان مالیات توسط اداره تشخیص مالیات یرای مودیان مالیاتی می باشد كه از تك برگهای فاكتور ،اقدام به كنترل میزان فروش شركت می كنند . و میزان مالیات را بر حسب نرخ مالیات و پایه مالیاتی معین می كند .
یك فاكتور همچنین مشخص كننده میزان بدهی و میزان پرداخت خریدار می باشد. و برای هر دو طرف( هم خریدار و هم فروشنده) جزو اسناد معتبر و قابل دعوی می باشد .

یك سری مواردی هست كه باید در یك نگارش فاكتور، به زبان انگلیسی وجود داشته باشد .كه در ذیل به آنها اشاره شده است.

▪ اسم شركت
▪ تاریخ نگارش فاكتور
▪ نام خریدار
▪ شماره بازرگانی شركت
▪ خلاصه هایی از اقلام خریداری شده یا خدمات انجام شده
▪ شرایط پرداخت ( كه ممكن است نقدی یا اقساطی و …) باشد.
▪ GST/HST
▪ جمع مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت.

در این قسمت یك نمونه ساده فاكتوررا مشاهده می كنید، كه مسائل ذكر شده فوق كه به عنوان موارد ضروری در فاكتور می باشند ؛ رادر آن یك به یك مرور كنید .

ضمنا”:
برای استفاده كردن از این فرمول می توانید آن را در واژه پرداز” ” OFFICE WORDیا هر واژه پرداز دیگری كپی كرده، و در صورت نیاز تغییرات لازم را دارد و مطابق خواسته ها ی تجارت یا شركتتان نموده واز آن استفاده كنید .
البته مسلما” یك فاكتور نمی تواند همواره جامع باشد بلكه باید آن را با خواسته های منطقه ای و شركت خود مطابقت داده كه بستگی به سرپرستان شركت و امور مالی آن دارد .

Sample Invoice
Cypress Technologies
Suite ۷, ۷۷ Marwood Place
Crestwood, B.C., V۶T ۷Q۷
۱-۸۸۸-۸۸۸-۸۸۸
Sarah Computer Bin
۸۴۲۴ Business Plaza
Vancouver, B.C., V۹W ۲T۲
Att Sarah Norgaard

:INVOICE FOR
۱ HP OfficeJet Inkjet Color Printer $۵۸۳.۹۷
GST $۳۵.۰۳
PST$ ۴۳.۸۰
TOTAL PAYABLE: $۶۶۲.۸۰
GST Registration No. ۸۸۸۸۸۸۸۸۸
Invoice No. ۷۵۴
Date of Invoice: Month Day, ۲۰۰۶
To be paid within ۳۰ days of invoice date

نمونه فاكتور ذكر شده مربوط به محصول است ولی ،ممكن است شما بخواهید كه برای فعالیتی كه انجام داده اید مثلا” تعمیر یك دستگاه فاكتور نویسی كنید كه در این صورت باید خلاصه ای از فعالیت و خدمت انجام شده را حتما” ذكر كنید .
به جای عبارت:To be paid within ۳۰ days of in voice dote بعضی از شركتها از عبارت Pay able upon Receipt استفاده می كنند.
ولی عبارت دوم مشكلاتی را برای هر دو طرف ایجاد می كند چون شما دقیقا” نمی دانید كه مشتری شما كی فاكتور را می بیند، تا نسبت به پرداخت آن اقدم نماید ولی در عبارت اول، شما یك زمان معینی را برای پرداخت مشخص می كنید؛ مثلا” باید تا ۳۰ روزپرداخت گردد .

● خلاصه و نتیجه گیری:
البته درصورت استفاده از سیستم های حسابداری ، فاكتور نویسی ؛ تهیه فاكتور خیلی راحتتر می شود و شما خیلی راحت می توانید نسبت به تهیه فاكتور برای مشتری خود اقدام كنید اما سیستم های حسابداری برای شركتهای تجاری كوچك توانایی بیشتری دارند؛ و برای شركتهای تجاری خیلی بزرگ و عظیم ،از چنان توانایی رضایت بخشی، برخوردار نیستند؛ كه هر زمان كه بخواهیم برای ما فاكتور تهیه كند. اما باز هم این سیستمها كار تهیه مالیات را برای شركت راحتترمی كند . وضمنا” همواره باید در نوشتن فاكتور دقت كافی داشت زیرا همیشه قابل دعوی و ادعا است و سهل انگاری در این قسمت باعث بروز سوء تفاهم در بین هردو طرف گردد.

محمدرضا نوروزی
منابع و ماخذ:

۱. How to invoice by S.Ward.۲۰۰۷
۲. GST and HST
۳. PST and RST
۴. Business Management.

Related Articles:

۵. Invoices – Use Invoices That Encourage Action
۶. Business Scams – Phony Invoice Business Scam
۷. Business Forms Tutorials and Templates
۸. How to design sample invoice?
۹. Invoices – Using Promos with Invoices

منبع : آفتاب
An invoice

An invoice is essentially a detailed bill left by vendors and outside suppliers for goods or services rendered to a company. A typical invoice might list the quantity of each item, prices, billable hours, service description and a contact address for payment. While some expenses may be paid out of a general fund or petty cash account, an invoice is usually paid through an accounts payable department by the posted due date.

An invoice is a legal document which can be used as evidence of an incurred debt. The recipient of the goods or services can challenge the legitimacy of individual charges, but the invoice itself is considered a bona fide debt. Sometimes a vendor or serviceman cannot collect on a bill immediately, so their company will send an invoice at a later date for payment. The actual daily expense of a service may be so low that a company will simply wait for a larger invoice to cover all of the costs at once. Vending machine attendants and bottled water providers may only send one invoice a month instead of billing the company a few dollars a day for supplies.

Not all invoices are bills of sale, however. A manufacturer may send out a ‘shipping invoice’, which details all of the parts and accessories included in a particular order. This shipping invoice should be compared to the actual parts received by the store or customer. Car dealers also receive an invoice from the factory which details the actual price of the basic vehicle and any optional equipment installed. The dealer may offer a discount to the customer which seems to fall below the invoice price.

The use of an invoice as evidence of a legitimate debt can sometimes be abused. Unscrupulous companies may generate false invoices to account for missing funds or to inflate sales numbers to stockholders. An invoice is only enforceable and legal if corroborative evidence (inventory, duplicate bills, etc.) proves the goods actually exist or the service was actually performed. Companies and individuals do have the right to challenge suspicious invoices in a court of law.

Some companies who use invoices frequently will design their own forms, but generic invoice forms can be ordered at office supply stores. There are also computer programs available which can generate specialized invoice forms through the use of templates. A professional invoice should contain detailed information on the goods or services, clear and accurate prices and current contact information for any billing questions a client may have.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *