مدیریت تطبیقی

نمونه ای از شرح وظایف گروه مطالعات تطبیقی

مورد مطالعه؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

شرح وظايف:

انجام مطالعات لازم در زمينه نوآوري هاي آموزش عالي
*
بررسي نوآوري‌هاي نظام‌هاي آموزش عالي در كشورهاي مختلف (صنعتي، نيمه صنعتي و در حال توسعه)
*
بررسي مقايسه‌اي راهبردهاي مختلف آموزش، تعليم و فراگيري در آموزش عالي
*
مطالعه مقايسه‌اي محتواي برنامه‌هاي درسي نظامهاي آموزش عالي (ايران با كشورهاي ديگر)
*
مطالعه مقايسه اي درباره شيوه‌هاي انتخاب و گزينش دانشجو و ساير عوامل مؤثر در امر آموزش عالي كشورهاي مختلف
*
انجام مطالعات در زمينه ايجاد رشته‌هاي جديد و عنداللزوم تفسير محتواي برنامه‌هاي درسي
*
ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم
*
بررسي اطلاعات علمي انتشار يافته به وسيله سازمانهاي جهاني در زمينه آموزش‌عالي به منظور شناسايي آخرين تحولات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي جهان
*
كمك به برگزاري سمينارهاي علمي و برقراري روابط علمي مؤسسه با مؤسسات و مجامع علمي ذيربط
*
بررسي و مطالعه پيرامون مسايل فرهنگي و اعتقادي دانشجويان
*
اجراي كارگاههاي آموزشي روش تحقيق
*
بررسي، اظهارنظر و اجراي طرحهاي مربوط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *