مدیریت آموزشی

نظام آموزشی استراليا

بهره‌گيری از فناوري اطلاعات در نظام آموزشی استرالیا

هر يك از ايالت‌ها و مناطق هفتگانه استراليا داراي وزير آموزش و پرورش جداگانه‌اي هستند. در عرصه ملي نيز اين وزارتخانه‌ها شورايي وزارتي در زمينه آموزش، اشتغال، تربيت و امور جوانان را تشكيل مي‌دهند. شوراي مزبور (MCEETYA) نقش اساسي را در ترسيم سياستها، اهداف و مقاصد ملي دارد. اجراي سياستهاي ملي شوراي مزبور در ايالتها و مناطق مختلف بر عهده وزارتخانه‌هاي محلي ياد شده است. هدف اساسي استراليا در زمينه توسعه فناوري اطلاعات در مدارس به‌صورت زير تصريح شده است:

هنگامي كه دانش‌آموزان از مدرسه فارغ‌التحصيل مي‌شوند، بايد در به كارگيري فناوريهاي نوين، بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات مطمئن، خلاق و بهره‌ور باشند و تاثير آن فناوريها را در جامعه بخوبي درك كنند. سياست استراليا در به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش مبتني بر تحقق نقش آموزش و پرورش در تقويت “جامعه‌اي عاري از تبعيض، خلاق و دانشمدار در عرصه اقتصادي است … آموزش و پرورش نيز بايد همگام با رشد دانشمداري جامعه استراليا و پيوند آن با ديگر نقاط دنيا توسعه يابد.”
فناوري اطلاعات به‌منظور بهبود و افزايش كيفيت، دسترسي و كارايي هزينه‌اي ارائه آموزش با آموزش و پرورش ممزوج شده است. اين امر منافع زيادي را به‌دنبال دارد كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد شبكه‌هاي حرفه‌اي يادگيري در سازمانهاي مختلف به‌منظور مواجهه بهتر با چالشهاي رقابت جهاني اشاره كرد. براي دستيابي به اين چشم‌انداز مشترك دانش‌آموزان، معلمان و نظام آموزش استراليا، شوراي ملي آموزش و پرورش بر اولويتهاي زير تاكيد كرده است:

_ كسب اطمينان از ايجاد فرصتهاي لازم براي تمامي فراگيران در استفاده موثر آنان از فناوريهاي نوين توسط آموزش و پرورش؛
_ پشتيباني از كاركنان آموزش و پرورش در برخورداري از مهارتهاي لازم به‌منظور بهره‌گيري بهينه از قابليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در انتقال يادگيري؛

_ دسترسي موثر و كم‌هزينه به اينترنت توسط تمامي فراگيران بدون توجه به موقعيت جغرافيايي آنان؛

_ ترويج همكاري در راستاي توسعه و انتشار محتواي ديجيتال آموزشي مطلوب، خدمات و برنامه‌هاي كاربردي كه فراگيران را قادر به بهره‌گيري بيشينه از منافع آموزشي از طريق بر خط مي‌كند كه اين امر منجر به توسعه بازار و افزايش درآمد صادراتي خواهد شد؛
_ تسهيم فعاليتها و پژوهشهاي پيشرو در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛

_ همكاري و هماهنگي با سطوح مختلف سازمانهاي دولتي براي كسب اطمينان از توسعه سياستها و چارچوبهاي قانوني پشتيباني از درك اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.

راهبردهاي شوراي ملي آموزش و پرورش استراليا مبتني بر پيگيري فعاليتهاي هماهنگ در تمامي بخشهاي آموزش و پرورش است. تا به امروز، چهار طرح راهبردي ملي مورد ملاحظه قرار گرفته است: طرح عملياتي آموزش و پرورش ملي، طرح عملياتي بخش آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي، طرح عملياتي بخش آموزش عالي، طرح عملياتي بخش آموزش مدرسه‌اي و يادگيري در دنياي بر خط.

براي تحقق اهداف، شوراي ملي آموزش و پرورش استراليا به تشكيل گروه كاري ويژه نظارت بر عملكرد آموزش ملي (NEPMT) مبادرت كرده است كه وظيفه آن، توسعه معيارهاي كليدي براي نظارت بر اهداف ملي مزبور و ارائه گزارشهاي منظم در اين زمينه است. اين گروه در سال 2000 فعاليتهايش را با تعيين معيارهاي نظارتي و ارزيابي مزبور شروع كرد. در گزارش مربوط به‌طور مفصل به محتواي يادگيري مهارتها و دانش به‌عنوان نتايج فعاليتها، معيارهاي روند و منابع جمع‌آوري داده‌ها، راهبرد نظارت بر چارچوب مهارتها و دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات، ساختار نظارتي و هزينه‌ها و منافع ناشي از برنامه نظارتي اشاره شده است.
در سال 2001، گروه كاري مزبور طي گزارشي به تشريح ويژگيهاي نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطي لازم براي دسترسي، جمع‌آوري، دستكاري و ارائه اطلاعات پرداخت. در همين سال، شوراي ملي آموزش و پرورش استراليا اقدام به تشكيل گروه كاري جديدي كرد كه وظيفه آن، سنجش عملكرد فعاليتها و ارائه گزارشهاي مربوط بود. در واقع، گروه مزبور موظف به پيگيري پيشنهادهاي گروه قبلي است و انجام فعاليتهاي تخصصي‌تر را در اين راستا مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. از مهمترين اقدامات گروه اخير كه طي گزارشي در سال 2002 ارائه شد، مي‌توان به ايجاد چارچوبي براي سنجش معيارهاي كليدي عملكرد بر اساس پيشرفتهاي مربوط به دستيابي به اهداف ملي مورد نظر در مدارس و توسعه چارچوبي براي ارائه گزارشهاي مربوط به فعاليتهاي مزبور اشاره كرد. گزارش ياد شده هر ساله ارائه مي‌شودو منعكس‌كننده سازوكارهاي موثر در بهبود عملكرد برنامه‌ها و عوامل درگير در آن است.

-منبع http://bashari.blogfa.com/post-392.aspx

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *