مدیریت و مهندسی ارزش

مؤلفه‌های اساسی در موفقيت مطالعات مهندسی ارزش

در موفقيت مطالعات مهندسي ارزش، فراهم آمدن 12 مولفه اساسی است .
نخستين شماره فصل نامه مهندسي ارزش، در مطلبي با عنوان مولفه‌هاي اساسي در موفقيت مطالعات مهندسي ارزش، شرايط ضروري براي موفقيت مطالعات مهندسي ارزش را ارائه كرده است.
در اين مقاله كه به قلم عليرضا ميرمحمد صادقي عضو هيات مديره انجمن مهندسي ارزش ، نوشته شده، به ترتيب اين دوازده مولفه به شرحي كه ميايد، بيان شده است:
1 – ‪ گرايش‌هاي افراد و گروه‌هاي ذي نفع در پروژه، بايد در مهندسي ارزش در نظر گرفته شود زيرا حمايت مديريت ارشد و سياست‌گذاري مركز تامين منابع مالي، براي پيشرفت كار تيم مهندسي ارزش اهميت دارد.
2 – ‪ كيفيت و صحت داده‌ها و اطلاعات موجود (اوليه): اطلاعات گردآوري شده قبلي پروژه و اطلاعات مورد استفاده در كارگاه، پايه و مبناي كارهاي تيم مطالعات مهندسي ارزش است و براي كيفيت و صحت آنها، فرآيند مطالعات مهندسي ارزش را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
3 – ‪ ضرورت شفافيت اهداف: اهداف پروژه و مطالعات مهندسي ارزش بايد با اهداف تجاري و مديريت عالي شركت تطابق داشته باشد.
4 – ‪ بهره‌گيري از يك تسهيل‌كننده مستقل: وجود يك تسهيل‌كننده قوي، مستقل و مجرب مي‌تواند در كسب نتايج موفقيت آميز موثر باشد.
5 – ‪ ساختار و مهارت‌هاي تيم مطالعات مهندسي ارزش: تيم بايد داراي تخصص‌هاي مختلف بوده تا تمامي زمينه‌هاي مورد نياز پروژه را پوشش دهد، حضور نماينگان گروه‌ها و سازمان‌هاي كليدي ذي نفع در پروژه، موجب درك بهتر نسبت به روند كارگاه و نيز نتيجه مطالعات خواهد شد.
اين درحالي است كه استفاده‌از متخصصين مستقل به عنوان كاتاليزو به ويژه در زمينه‌هاي حساس و پر هزينه احتمال موفقيت مطالعات را افزايش مي‌دهد.
6 – ‪  تعداد اعضاي تيم: اعضاي تيم مهندسي ارزش در صورتي كه بين هشت تا دوازده نفر و يا درصورت نياز به اعضاي بيشتر، مي‌توان به عنوان همكار ، اعضاي اصلي را حمايت و پشتيباني كنند.
7 – ‪  پويايي و برقراري ارتباطات مناسب: تسهيل‌كننده كارگاه بايد داري مهارت لازم در برقراري ارتباط مناسب و خوب با تمامي اعضاي تيم باشد زيرا اعضاي تيم داراي تخصص‌هاي مختلف، موقعيت‌هاي شغلي متفاوت، سطح نفوذ و خصوصيات فردي مختلف هستند.
8 – ‪ برنامه‌ريزي دقيق كه شامل انجام مطالعات در زمان بندي مناسب پروژه، پيوند مطالعات مهندسي ارزش با برنامه پيشرفت پروژه و بايد مطالعات مهندسي ارزش قبل و هنگام اخذ تصميمات، كليدي شود.
9 – ‪ زمان بندي كه شامل داشتن زمان كافي براي انجام مطالعات در مراحل پيش از برگزاري كارگاه، در زمان برگزاري و پس از آن، زمان كافي براي شكل گيري تيم، زمان كافي براي انجام مراحل سه گانه مطالعات، است.
10 – ‪  درك و بكارگيري صحيح متدولوژي : اعضاي تيم بايد آموزش كافي در زمينه مهندسي ارزش ديده باشند.
11 – ‪گزارش كارگاه مستند شود.
12 – ‪ ارائه شفاهي نتايج توسط اعضاي تيم در حضور مديران ارشد صورت گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *