مدیریت و کنترل پروژه

ابزارها و تکنیک‌های مديريت پروژه

اجرای برنامه پروژه فرآیند اصلی تحقق برنامه پروژه می باشد. در اجرای این فرآیند مقادیر بسیاری از بودجه پروژه مصرف خواهد شد.

ورودی های فرآیند اجرای برنامه پروژه
1-مهارت های عمومی مدیریت
مهارت های عمومی مدیریت از جمله هدایت، برقراری ارتباطات و برگزاری جلسات بحث و گفتگو برای اجرای موثر پروژه لازم هستند.

2-دانش و مهارت های لازم درباره نتایج پروژه
تیم پروژه باید دسترسی کافی به مجموعه مهارت ها و دانش لازم در مورد نتایج پروژه داشته باشد.

3-سیستم اعطای مسولیت
سیستم اعطای مسولیت روشی رسمی برای اعطای اختیارات می باشد. بدین ترتیب تضمین می شود که کارها در زمان معین شده و به ترتیب مناسب انجام می شوند.

4-جلسات بازنگری وضعیت پروژه
جلسات بازنگری وضعیت پروژه جلسات زمانبندی شده ای هستند که برای مبادله اطلاعات درباره وضعیت پروژه تشکیل می شوند.

5-سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه(PMIS)
همانطور که قبلا توضیح داده شد سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه شامل ابزارها و تکنیک هایی می باشد که برای جمع آوری، ادغام وانتشار نتایج دیگر فرآیند های مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

6-روش های سازمانی

خروجی های فرآیند اجرای برنامه پروژه
1-نتایج کار
ماحصل فعالیت های انجام شده برای تکمیل پروژه می باشند.

2-درخواست تغیییرات
درخواست تغییرات اغلب هنگام اجرای پروژه انجام می شوند ومعمولا برای تغییرات در هزینه، زمان های تخمین زده شده و محدوده پروژه می باشند.

فرآیندهای مدیریت یکپارجگی پروژه

فرآیند

تهیه برنامه پروژه

فرآیند

اجرای برنامه پروژه

فرآیند

کنترل کلی تغییرات

       ورودی ها        ورودی ها        ورودی ها
       ابزارها و تکنیک ها   ابزارها و تکنیک ها        ابزارها و تکنیک ها
       خروجی ها        خروجی ها        خروجی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *