منابع کنکور مدیریت

منابع كنكور كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

 

اشاره:
ضمن اداي احترام به كليه عالمان و نويسندگان مديريت بازرگاني در اين مجال اهم منابع كنكور كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ارائه مي گردد.در اين بخش سعي شده جامعيت منابع رعايت گردد لذا مناسب است پس از بررسي منابع ، نسبت به انتخاب بهترين و مهمترين منابع اقدام نماييد .با اينحال كتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص شده است . بديهي است تصميم نهايي در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است .

1- دروس عمومی کليه گرايش های مديريت:
زبان عمومی و تخصصی
1 زبان تخصصی مديريت (مقدماتی و پیشرفته) * داور ونوس
2 ( GMAT ) زبان تخصصی مدیریت داور ونوس – پگاه شاپوری
3 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت پاتريک مانتانا سهراب خليلی شورينی
4 English for Management آرمان اشراقی
5 زبان عمومی کارشناسی ارشد * آرمان اشراقی
6 504 واژه ضروری زبان انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی * مترجم : محمدرضا مجدی ویراستار : علی بهرامی
7 زبان عمومی اباذر نورحسینی انتشارات راهیان ارشد
8 گرامر از دبیرستان تا دانشگاه عباس فرزام
9 Essential words for the TOEFL Barron’s

تئوری های مديريت
1 کتاب مديريت عمومی * مهدی الوانی
2 کتاب مبانی سازمان و مديريت * علی رضائيان
3 کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم * علی رضائيان
4 کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی * علی رضائيان
5 کتاب مدیریت منابع انسانی * اسفنديار سعادت
6 مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی * علی اکبر افجه
7 تستهاي طبقه بندي شده تئوريهاي مديريت داور ونوس
8 کتاب تئوری و طراحی سازمان استيفن رابينز الوانی و دانائی فرد
9 کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی استيفن رابينز اعرابی وپارسائيان
10 کتاب تئوری های سازمان ريچارد ال دفت پارسائيان و اعرابی
11 کتاب مدیریت رفتار سازمانی هرسی و بلانچارد علی علاقه بند
12 کتاب مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان سيد رضا سيد جوادين
13 کتاب مدیریت منابع انسانی ناصر مير سپاسی
14 کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها شمس السادات زاهدی
15 تئوریهای مدیریت عبدالله جاسبي فقط براي كنكور دانشگاه آزاد
16 سازمان و مديريت رضا نجف بيگي فقط براي كنكور دانشگاه آزاد

اقتصاد کلان
1 تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان * محسن نظری
2 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان محسن نظری
3 تست های اقتصاد کلان تیمور رحمانی

اقتصاد خرد
1 تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد * محسن نظری
2 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد محسن نظری
3 تئوري و مسائل اقتصاد خرد دومنيك سالواتوره ترجمه حسن سبحاني

رياضيات
1 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت * عالم تبریز – فاریابی باسمنج
2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( جلد 1 و 2 ( مهندس ابراهیمی و صدقیانی
3 ریاضیات هادی رنجبران
4 تست و خلاصه درس رياضيات کارشناسی ارشد نيکوکار
5 ریاضیات عمومی امید محمودیان
6 ریاضیات عمومی و کاربرد آن – جلد 1و2 محمد حسن پورکاظمی

آمار
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت ( دو جلد ) * عادل آذر – مومنی
2 آمار و کاربرد آن در مدیریت صدقیانی – ابراهیمی
3 تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد نيکوکار
4 آمار و احتمالات هادی رنجبران

 

2- دروس تخصصي مديريت بازرگاني:

الف ( مديريت مالی)
1 مدیریت مالی – جلد 1و2 * ریموند پی.نوو جهانخانی و پارسائيان
2 مديريت مالی قالیباف
3 مديريت مالی * تهرانی

ب ( مدیریت بازاریابی)
1 مديريت بازاريابی * روستا ، ونوس ، و ابراهيمی
2 اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر بهمن فروزنده
3 مجموعه تست مدیریت بازاریابی ونوس
4 مجموعه تست مدیریت بازاریابی افلاکی
5 2000 تست مدیریت بازاریابی حقیقی ، ابراهیمی نژاد ، کیایی

ج ) پژوهش عملیاتی
1 پژوهش عملیاتی * دكتر عارفه فدوي
2 پژوهش عملیاتی ( برنامه ریزی خطی( مهرگان
3 نکات و مفاهيم پژوهش عملياتی مهرگان
4 تحقیق در عملیات (2 جلد) اکبر عالم تبریز چاپ پوران پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *