مدیریت تغییر

مدیریت تغییر و بهبود سازمان

مديران امروزي در محيطي پرابهام، پويا و متحول كار مي­كنند. يكي از بارزترين خصوصيات عصر حاضر، تغييرات و تحولات شگرف و مداوم در طرز تفكر، ايدئولوژي، ارزش­هاي اجتماعي، روش­هاي انجام كار و بسياري از پديده‌هاي ديگر زندگي است. علوم مختلف در چند دهه اخير بيش از هر دوران ديگر در طول تاريخ بشر، پيشرفت كرده است. فناوري به‏طورمداوم و باشتابي بي­مانند در حال تحول و پيشرفت است و ارتباطات جديد، امكان هرگونه تماس را از هر نقطه جهان به نقطه ديگر در كوتاه­ترين مدت و با كمترين هزينه ميسر ساخته است. در دنياي كنوني، بر اثر پيشرفت فناوري، طبيعت و محتواي كار به گونه­اي تغيير كرده است كه نه تنها كالا و خدمتي كه قبلا توسط نيروي انساني توليد مي­شد امروزه توسط دستگاه، توليد مي­شود، بلكه عمل تصميم­گيري كه تاكنون توسط انسان انجام مي‌شده است، درحال حاضرتا حد زيادي توسط دستگاه انجام مي­شود. استفاده از انواع رايانه‌هاي پيشرفته و نيروي كار رايانه­اي در سازمان­ها و محيط­هاي كار، نمونه­هايي از اينگونه تغييرات به شمار مي­آيند. آثاري كه دستگاه­هاي پردازش الكترونيكي و نيروي كار رايانه­اي در عملكرد سازمان­ها و زندگي بشر امروز و آينده خواهند گذاشت، به تنهايي آنچنان زياد و عظيم است كه برخي از نويسندگان بزرگ در تاريخ تمدن انسان را بعد از انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتي،” انقلاب الكترونيكي” خوانده­اند.
كثرت تغييراتي كه سازمان­ها و افراد با آنها روبه رو هستند، از چنان فشار و نيرويي برخوردار است كه همچون سيلي خروشان، هر نوع مقاومتي را در هم كوبيده و همه را با خود به جلو مي­برد. به بيان ديگر، وسعت و تنوع نيروي تغييري كه بر پيكر سازمان­هاي امروزي وارد مي­آيد آنقدر زياد است كه براي آنها چاره­اي جز انطباق با اين تغييرات باقي نمي­گذارد.
تعدادي از نويسندگان مديريت، نيروها و فشارهاي تغييررا تحت چهارعنوان زير طبقه بندي و خلاصه كرده­اند:
1. تغيير فناوري: در حال حاضر، آهنگ تغيير فناوري سريع­تر ازهرزمان ديگري است.
2. علم و دانش: به سبب وسعت دامنه علم، رشته­هاي جديدي ازعلوم موجود منشعب شده و در صحنه علم ظاهر شده­اند.
3. كهنگي محصول و خدمت: محصولات، برنامه­ها و روش­هاي ارائه خدمات، تحت تاثير تغييرات فناوري و پيشرفت علم و دانش، كهنه و منسوخ مي­شوند.
4. تغيير اجتماعي: انتظارات و ارزش­هاي فكري كاركنان نسبت به نسل­هاي گذشته تغيير كرده است.
عوامل بالا گوشه­اي از تغييرات بي­شماري است كه مديران امروز با آنها مواجه­اند. لازم به تاكيد است كه اين تغييرات با چنان سرعت فزاينده­اي حادث مي­شوند و آنچنان متعدد و متنوعند كه گاه نظام­هاي اجتماعي و اداري قادر به همگامي و انطباق با آنها نيستند. به همين دليل، امروزه بزرگ­ترين مسئله­اي كه هر سازمان با آن رو به روست، مسئله تحول و دگرگونيست. از اين روست كه مديريت تغيير يكي از مهم­ترين مباحث علم مديريت به شمار مي­رود.
از طرف ديگر، قبول تحول و تحقق بخشيدن به آن از مهم­ترين لازمه­هاي بقا و رشد هر سازمان است، زيرا هر سازماني، نظامي فرعي از يك نظام اجتماعي و يك نظام بزرگتر جهاني است و هنگامي كه مجموع يك نظام در حال تحول و پيشرفت است، نظام­هاي فرعي نيز ناگزير بايد خود را با تحولاتي كه در نظام بزرگتر پديد آمده است، همگام و هماهنگ كنند، با توجه به مطلب فوق مي­توان گفت كه مديران امروزي با دو مسئله اساسي رو به رو هستند.
مسئله اول اين است كه چگونه سازمان خود را در جهتي توسعه دهند كه بهتر بتواند با تغييرات و تحولات محيط هماهنگ شود، مسئله دوم اينكه چگونه انرژي و منابع انساني سازمان را در جهتي هدايت كنند كه ضمن تحقق اهداف سازمان و انجام ماموريت­هاي سيستم، نيازهاي كاركنان نيز تامين شود. در چند دهه اخير، مديران روز به روز بيشتر متوجه اين حقيقت شده­اند كه كوشش­هاي پراكنده و جزء به جزء براي حل مسائل پيچيده سازماني، كافي نيست. امروزه برنامه­ريزي همه جانبه و وسيع­تري لازم است، به نحوي كه راهبردهاي هماهنگ شده­اي را براي پرورش فضاي سازماني، روش كار، روابط افراد، نظام­هاي ارتباطي و اطلاعاتي در برداشته باشد و با شرايط و الزامات قابل پيش­­بيني و غيرقابل پيش­بيني سال­هاي آينده منطبق و سازگار باشد. به سبب اين نياز است كه بهبود سازمان يا به عبارت ديگر، مساعي سيستماتيك براي تغيير برنامه­ريزي شده، پاي به عرصه وجود نهاده و امروزه از اهميتي ويژه در علم مديريت برخوردار است.

معني و مفهوم بهبود سازمان
اصلاح بهبود سازمان به نوعي تجديد نظر اصولي در سازمان دلالت دارد، تجديد نظري كه بر نظام­هاي ارزشي، اعتقادات و طرز تفكر موجود در داخل سازمان به گونه­اي اثر گذارد كه سازمان بتواند خود را با شتاب فزاينده تغيير، بهتر منطبق و هماهنگ كند، اين اصطلاح چنان كه از معني ظاهري آن پيداست، به بهبود و پرورش توانايي­هاي سازمان توجه دارد.
تا حدي كه سازمان بتواند به سطح مطلوبي از عملكرد و ايفاي نقش برسد و اين سطح را حفظ كند. بهبود سازمان، جريان مداوم مشكل­گشايي است و انجام آن مستلزم همكاري اعضاي سازمان و كارشناسان علوم رفتاري است. از ديد بهبود سازمان، حتي سازمان­هايي هم كه در حال حاضر در سطح رضايت بخش عمل مي­كنند، جايي براي بهبود وپيشرفت بيشتر دارند. بهبود سازمان، فرايندي از تغيير برنامه ريزي شده­است كه بيشتر در اطراف تغيير”فرهنگ سازماني” دور مي­زند. تغيير برنامه­ريزي شده علاوه بر ساختار سازمان، فرايندهاي حساس اطلاعاتي، تصميم گيري، برنامه­ريزي و ارتباطات را نيز در بر مي­گيرد. همچنين انتقال از يك فرهنگ سازماني مقاوم در برابر تغيير به فرهنگي كه برنامه ريزي براي مقابله و تطبيق با تغييرات را تشويق كند نيز از جمله مواردي است كه بهبود سازمان به آن توجه دارد.

اهداف برنامه­هاي بهبود سازمان
به طور كلي در فعاليت­هاي بهبود سازمان اهداف زير دنبال مي­شود:
1. پرورش نظامي مستعد براي رشد و خود سازي
2. افزايش سلامت و اثربخشي سازمان اعم ازكل سازمان يا قسمتي از سازمان و يا نظام­هاي موقت مانند كميته­ها و امثال آنها.
3. ايجاد فضايي كه در آن رقابت ناسالم بين گروه­ها و واحدهاي سازمان كاهش يافته و همكاري و اشتراك مساعي بين آنها افزايش يابد.
4. ايجاد فضايي كه در آن برخوردها و تضادها تحت كنترل درآيد و بخوبي اداره شود.
5. ايجاد فضايي كه در آن تصميم گيري بيشتر براساس اطلاعات صورت گيرد، نه بر اساس نقش سازماني يا سمت
6. ادغام و يكسان­سازي اهداف فردي با اهداف سازماني
7. تغيير فرهنگ گروهي و سازماني به گونه­اي كه مقاومت در برابر تغيير را به حداقل برساند و برنامه­ريزي و آينده نگري را تشويق كند.
8. پرورش دادن گروه­هاي كارامد
9. آموزش و پرورش افراد به ويژه مديران و افرادي كه داراي مشاغل حساس هستند.
10. ايجاد فضايي كه در آن كاركنان بتوانند عقايد و ايده­هاي خود را آزادانه ابراز كنند و در حل مسائل گروهي و سازماني مشاركت داشته باشند.
11. ايجاد نظام تشويق پاداش كه هم به تامين اهداف و ماموريت­هاي سازمان توجه داشته باشد و هم به پيشرفت و رشد شخصي كاركنان
12. كمك به مديران در پياده كردن روشي كه مديريت برمبناي هدف اعمال شود نه مديريت بر اساس عملكرد گذشته و هدف­هاي نامرتبط با وظايف و مسئوليت­ها
13. ايجاد روحيه خود هدايتي و خود نظمي درافراد و گروه­ها
منبع: www.abfakashan.com